Stamboom Kroon en Telleman

Picture of Ineke Kroon

The publication Stamboom Kroon en Telleman has been compiled by (contact the author) and consists of 21,328 persons. Because of privacy, 211 persons are not made visible. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Deze stamboom bevat 2 lijnen die mij destijds kant en klaar aangeleverd werden.
De Kroon stamboom is aanvankelijk uitgezocht door mijn nicht Ems Zuidgeest. Hoewel ik ook onderzocht en genoteerd heb, ga ik er van uit dat haar versie, die ook op deze website gepubliceerd is, vollediger is. Voor bronverwijzing en volledigheid verwijs ik de lezer dan ook naar haar site toe.(http://www.genealogieonline.nl/stamboom-zuidgeest-en-kroon/). De stamboom is -20 jaar later- inmiddels behoorlijk gegroeid, iets waar ik wel mede-verantwoordelijk voor ben.
De mannelijke lijn van de Telleman familie werd voor het digitale tijdperk volledig uitgezocht door een ander familielid: Adri J. Telleman. Ik heb zijn gegevens gedigitaliseerd en mag ze met zijn toestemming hier publiceren. Hij heeft zijn gegevens gebundeld in een boek over de Telleman familie ('Stamboom en geschiedenis van de familie Telleman'). Niet alle gegevens zijn door mij overgenomen. Voor informatie en vragen kunt u contact met mij opnemen.
De gegevens over de vrouwelijke lijnen van de Telleman familie, in de meest uitgebreide vorm, heb ik over de loop van de jaren zelf verzameld. De gegevens zijn afkomstig uit diverse online bronnen en enkele archief bezoeken. Bij twijfel zijn ze niet opgenomen. Uiteraard kunnen er fouten in zitten.
Vragen, opmerkingen en toevoegingen zijn van harte welkom. Ineke Kroon


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the past

Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!