De geslachten Van der Maat

Picture of Peter J.R. Vermaat
The publication De geslachten Van der Maat has been compiled by (contact the author) and consists of 3,387 persons. Because of privacy, 105 persons are not made visible. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page. This publication was last updated on Sunday, January 1, 2023.


Aan het begin van mijn onderzoek naar het geslacht Van der mathe/Vermaat ging ik nog uit van een mogelijke verwantschap tussen dit geslacht en de families met verwante namen, zoals Van der Maat(h). Inmiddels is mij gebleken dat een dergelijke verwantschap zeer waarschijnlijk niet aan de orde is.Wel ben ik nog altijd geinteresseerd in de mogelijke afstamming van deze families. Ik zie nog een mogelijke relatie tussen de (RK) familie(s?) Van der Maat(h) uit Amersfoort en de (ook RK) families Van der Maat uit IJsselstein, Woerden en omstreken. Met name het feit dat beide families al die tijd RK gebleven zijn, in tegenstelling tot de beide families Vermaat (uit Schonauwen en uit Ameide), zou hierop kunnen duiden.Hiervoor zal echter nog zeer veel onderzoek nodig zijn.Daar ik mijn aandacht nu in de eerste plaats richt op de geslachten Vermaat, heb ik mijn bestanden gesplitst in drie delen.Dit is het tweede deel, dat ik naar ik hoop in de toekomst verder kan aanvullen \"tussen de bedrijven door\".

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.


Index of surnames
Today in the past


Other publications by Peter J.R. Vermaat

See the complete list of genealogical publications by Peter J.R. Vermaat

Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!