De geslachten Van der Maat

Photo de Peter J.R. Vermaat
La publication De geslachten Van der Maat est composée par (contacter l'auteur) et se compose de personnes 3 412. A cause de intimité, les personnes 80 ne sont pas rendues visibles. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources. Cette publication a été mise à jour le dimanche, janvier 1, 2023.


Aan het begin van mijn onderzoek naar het geslacht Van der mathe/Vermaat ging ik nog uit van een mogelijke verwantschap tussen dit geslacht en de families met verwante namen, zoals Van der Maat(h). Inmiddels is mij gebleken dat een dergelijke verwantschap zeer waarschijnlijk niet aan de orde is.Wel ben ik nog altijd geinteresseerd in de mogelijke afstamming van deze families. Ik zie nog een mogelijke relatie tussen de (RK) familie(s?) Van der Maat(h) uit Amersfoort en de (ook RK) families Van der Maat uit IJsselstein, Woerden en omstreken. Met name het feit dat beide families al die tijd RK gebleven zijn, in tegenstelling tot de beide families Vermaat (uit Schonauwen en uit Ameide), zou hierop kunnen duiden.Hiervoor zal echter nog zeer veel onderzoek nodig zijn.Daar ik mijn aandacht nu in de eerste plaats richt op de geslachten Vermaat, heb ik mijn bestanden gesplitst in drie delen.Dit is het tweede deel, dat ik naar ik hoop in de toekomst verder kan aanvullen \"tussen de bedrijven door\".

Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.


Index de noms de famille
Aujourd'hui dans le passé


Autres publications par Peter J.R. Vermaat

Voir la liste complète des publicaties généalogique en Peter J.R. Vermaat

Essayez ce service sans engagement

plus de 10 mille généalogistes vous précédée!