genealogieonline

De nazaten van Cord Winter

Photo de Peter J.R. Vermaat

La publication De nazaten van Cord Winter est composée par (contactez). L'ensemble de données se compose de 1 537 personnes , pour cause de vie privée les détails de 569 personnes ne sont pas publiés. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources.


Mijn dank gaat uit naar mijn schoonvader Karel Konraad Winter voor het ophalen van familieherinneringen, naar Christiaan Uittien voor het mogen overnemen van de resultaten van zijn noeste uitzoekwerk en naar Jenny Winter en Bert Winter voor het aanvullen van mijn summiere gegevens over de nazaten van de enige in de VS (nl. in Muskegon, Michigan) geboren nazaat van Conraad Meinders. De naam Konraad wordt nog altijd gedragen, het meest recent door mijn neefje Florian Marien Konraad. Naast de nazaten met de achternaam Winter heb ik (nog veel meer) nazaten met andere achternamen verzameld. Mogelijk levert dit weer nieuwe aanknopingspunten op. Inmiddels heb ik dankzij Edgar Much de verbinding kunnen leggen met Cord Winter, burger van Oldenburg, geboren rond 1660!Essayez ce service sans engagement

plus de 6000 des génealogistes
vous précédée!