Généalogie Online pour les associations » Vereniging Veluwse Geslachten

De Vereniging Veluwse Geslachten staat voor stamboomonderzoek op de Veluwe, het transcriberen van doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van Veluwse plaatsen, het nader toegankelijk maken van andere bronnen, het contact leggen en houden met andere onderzoekers en het uitwisselen van genealogische gegevens. Onze leden zijn op zoek naar hun Veluwse voorouders. Hoewel veel VVG-leden elders in Nederland of daarbuiten wonen, is er nog steeds sprake van een concentratie op de Veluwe zelf.

Diverse verenigingsleden publiceren hun genealogische gegevens via Genealogie Online. Sommige van deze publicaties zijn voor een ieder te bekijken, anderen zijn alleen te bekijken door vereningingsleden (herkenkaar aan het ikoontje). Op onze Lidmaatschap pagina kunt u lezen wat het VVG lidmaatschap u biedt.

Les publications 42 suivantes (avec un total de personnes 2 140 272) font partie de cette collection :