genealogieonline

De nazaten van Cord Winter

Picture of Peter J.R. Vermaat

The publication De nazaten van Cord Winter has been compiled by (contact author). The data collection consists of 1,537 persons, data about 569 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Mijn dank gaat uit naar mijn schoonvader Karel Konraad Winter voor het ophalen van familieherinneringen, naar Christiaan Uittien voor het mogen overnemen van de resultaten van zijn noeste uitzoekwerk en naar Jenny Winter en Bert Winter voor het aanvullen van mijn summiere gegevens over de nazaten van de enige in de VS (nl. in Muskegon, Michigan) geboren nazaat van Conraad Meinders. De naam Konraad wordt nog altijd gedragen, het meest recent door mijn neefje Florian Marien Konraad. Naast de nazaten met de achternaam Winter heb ik (nog veel meer) nazaten met andere achternamen verzameld. Mogelijk levert dit weer nieuwe aanknopingspunten op. Inmiddels heb ik dankzij Edgar Much de verbinding kunnen leggen met Cord Winter, burger van Oldenburg, geboren rond 1660!Try the service without any obligation

over 6000 genealogists
preceded you!