genealogyonline

Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo)

Picture of Bert Hogervorst

The publication Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo) has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 64,147 persons, data about 6 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page.


Dit is verzameling gegevens, samengesteld door Bert Hogervorst voor NoVaTo, de historische vereninging van Noordwijkerhout. Bert is de schrijver van een twintigtal familieboeken met genealogische gegevens van, voornamelijk Noordwijkerhoutse, families. Daarnaast zijn de gegevens van de Burgelijke Stand van Noordwijkerhout opgenomen. Uit privacy overwegingen zijn alleen de gegevens van personen, geboren vóór 1918 opgenomen. Bronnen zijn niet vermeld.

In incedentele gevallen zijn er aannames van familieverbanden gemaakt die (nog) niet bewezen zijn. In alle gevallen worden gefundeerde correctie op prijs gesteld.

NoVaTo heeft nog steeds een aantal familieboeken te koop. De familie Ho(o)gervorst deel II en deel III, Dui(j)venvoorde(n) deel I en deel II, Warmerdam uit de Bollenstreek, familie van Duijn tot Duin uit de Bollenstreek, Bouwmeester, Geerlings van Manus tot Manus, van Kampen van Bloemendaal naar Bollenstreek en van Kipping(h) tot Kipping. Ook het overzicht van de BS van Noordwijkerhout en De Zilk is nog beschikbaar. Aanvragen voor deze boeken bij novato@online.nl.


Index of surnames
Today in the past

Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!