genealogieonline

Koek en enkele aanverwante families

Photo de Kees Koek

La publication Koek en enkele aanverwante families est composée par (contactez). L'ensemble de données se compose de 36 226 personnes . On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources.


Deze publicatie is het resultaat van onderzoek naar de kwartierstaten van mijn kinderen gecombineerd met enkele parentelen (vanuit die kwartieren) en algemeen onderzoek naar de in Nederland voorkomende families Koek. Ik tracht altijd zoveel mogelijk gegevens te controleren bij de originele bronnen - zowel op digitale studiezalen als bij diverse archieven zelf. Ten bate van mijn onderzoek neem ik echter ook gegevens van derden over. Hangende het onderzoek naar de originele bronnen staan die dus ook in dit overzicht opgenomen. Het is aan de lezer om zelf in te schatten - aan de hand van de vermelde bronnen - hoe betrouwbaar bepaalde gesuggereerde verbanden zijn. Zelf weet ik al van een beperkt aantal verbanden dat die hoogst waarschijnlijk niet juist zijn maar hangende het nader onderzoek is dit nog niet aangepast. Wel staat dit vermeld bij de aantekeningen. Pas dus op met wat u overneemt! Dank ben ik verschuldigd aan mijn vader die al erg veel gegevens in zijn archief had, mijn oom Siert Schalema die zijn archief en de resultaten van jarenlang onderzoek in Nederland en Duitsland ter beschikking stelde, aan Anneke Koek-Barbas die mij het archief van wijlen haar man liet fotograferen en aan talloze anderen van wie ik gegevens kreeg toegestuurd of anderszins gegevens van heb overgenomen. Zoveel mogelijk is dit alles in de bronvermelding vermeld. Waar dit wellicht een enkele keer vergeten is bied ik bij voorbaat mijn excuses aan en zal ik graag e.e.a. rechtzetten als betrokkenen mij daarop wijzen. Ik weet dat er genealogen bestaan die het overnemen van gegevens van anderen afkeuren. Echter: op die manier komen wij nooit verder, dan zou iedere genealoog steeds weer de arbeid van alle anderen over moeten doen. Mijn uitgangspunt is: het werk van collega-genealogen en anderen mag, mits met bronvermelding, gewoon gebruikt worden. Aanvullingen en correcties zijn uiteraard welkom!Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Pasfoto
Linker fadeRechter fade


Index de noms de famille


Point de départ de cette publicationAujourd'hui dans le passé

Connections


L'accès au contenu de la publication est restreint par l'auteur.

Lorsque vous êtes invité par l'auteur vous pouvez vous enregistrer et consulter la page.


Cette publication contient 864 images!


Regardez la galerie d'images


Essayez ce service sans engagement

plus de 6000 des génealogistes
vous précédée!


S'enregistrer sur cette espace privé est
uniquement possible sur invitation de
l'auteur§

   Annuler


Avez-vous oublié le mot de passe?