Genealogie takken "van Nuijs" en "Hoogers"

Picture of Serge van Nuijs (Antwerpen)

The publication Genealogie takken "van Nuijs" en "Hoogers" has been compiled by (contact the author) and consists of 83,783 persons. Because of privacy, 4,279 persons are not made visible. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Deze publicatie betreft een uitgebreide verzameling van -meestal- uit (Nederlands) (Zuid-) Limburg afkomstige families, takken en stammen.  Ik heb hierbij geprobeerd zo veel mogelijk verbanden te zoeken door zowel verticaal als horizontaal ver te onderzoeken (met inbegrip van stammen van aangetrouwde familieleden), evenwel zonder aanspraak op volledigheid. Het heeft overigens geen zin om mij te vragen of ik nog over andere gegevens beschik dan degene die ik hier opgenomen heb. Dit zijn alle gegevens waarover ik beschik.

Bij mijn opzoekingen heb ik o.m. gebruik gemaakt van kopieën van akten, maar ook van Wiewaswie, Geneanet, Genealogie-online en diverse andere openbare bronnen zoals publieke gegevens via Internet, hoewel deze niet altijd even betrouwbaar zijn. In een aantal gevallen heb ik ook afstammingen geconstrueerd vanuit vermoedens of aannames; als dat het geval is vindt u dat in voetnoten terug.

Omwille van privacybekommernissen zijn namen van -vermoedelijk- levende personen afgeschermd. 

Waar ik meer (spelling)varanten van achternamen bij een persoon heb aangetroffen, heb ik dat aangeduid door middels van een asteriks (*). Meerdere varianten zijn gescheiden door "|".

Afwijkingen in voornamen ten opzichte van gegevens die u elders aantreft zijn toe te schrijven aan het feit dat ik -tot de 20e eeuw- consequent gekozen heb voor de Latijnse varianten van de (doop)voornamen, voor personen die in Limburg geboren zijn en waarvan ik aannam dat zij ook katholiek gedoopt zijn.

 


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the pastTry the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!