Généalogie takken "van Nuijs" en "Hoogers"

Photo de Serge van Nuijs (Antwerpen)
La publication Généalogie takken "van Nuijs" en "Hoogers" est composée par (contacter l'auteur) et se compose de personnes 89 359. A cause de intimité, les personnes 4 996 ne sont pas rendues visibles. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources. Cette publication a été mise à jour le jeudi, février 8, 2024.


Deze publicatie betreft een uitgebreide verzameling van -meestal- uit (Nederlands) (Zuid-) Limburg afkomstige families, takken en stammen.  Ik heb hierbij geprobeerd zo veel mogelijk verbanden te zoeken door zowel verticaal als horizontaal ver te onderzoeken (met inbegrip van stammen van aangetrouwde familieleden), evenwel zonder aanspraak op volledigheid. Het heeft overigens geen zin om mij te vragen of ik nog over andere gegevens beschik dan degene die ik hier opgenomen heb. Dit zijn alle gegevens waarover ik beschik.

Bij mijn opzoekingen heb ik o.m. gebruik gemaakt van kopieën van akten, maar ook van Wiewaswie, Geneanet, Genealogie-online en diverse andere openbare bronnen zoals publieke gegevens via Internet, hoewel deze niet altijd even betrouwbaar zijn. In een aantal gevallen heb ik ook afstammingen geconstrueerd vanuit vermoedens of aannames; als dat het geval is vindt u dat in voetnoten terug.

Omwille van privacybekommernissen zijn namen van -vermoedelijk- levende personen afgeschermd. 

Waar ik meer (spelling)varanten van achternamen bij een persoon heb aangetroffen, heb ik dat aangeduid door middels van een asteriks (*). Meerdere varianten zijn gescheiden door "|".

Afwijkingen in voornamen ten opzichte van gegevens die u elders aantreft zijn toe te schrijven aan het feit dat ik -tot de 20e eeuw- consequent gekozen heb voor de Latijnse varianten van de (doop)voornamen, voor personen die in Limburg geboren zijn en waarvan ik aannam dat zij ook katholiek gedoopt zijn.

 

Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.
Index de noms de famille


Point de départ de cette publicationAujourd'hui dans le passé

Essayez ce service sans engagement

plus de 10 mille généalogistes vous précédée!