genealogieonline

Genealogie van de takken "van Nuijs" en "Hoogers"

Foto van Serge van Nuijs (Antwerpen)

De publicatie Genealogie van de takken "van Nuijs" en "Hoogers" is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 52.858 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 3.597 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Deze genealogie betreft een uitgebreide verzameling van -meestal- uit (Nederlands) (Zuid-) Limburg afkomstige families, takken en stammen, waarbij geprobeerd is zo veel mogelijk verbanden te zoeken door zowel in de diepte als in de breedte ver te onderzoeken, evenwel zonder aanspraak op volledigheid.
Bij de opzoeking heb ik o.m. gebruik gemaakt van kopiën van akten, maar ook van Genlias, Wiewaswie, Geneanet, Genealogie-online en diverse andere openbare bronnen zoals gegevens via Internet, hoewel deze niet altijd even betrouwbaar zijn.In een aantal gevallen heb ik ook afstammingen geconstrueerd vanuit vermoedens of aannames; deze vindt u in voetnoten terug.

Waar ik meer (spelling)varanten van achternamen bij een persoon heb aangetroffen, heb ik dat aangeduid door middels van een asteriks (*). Meedere varianten zijn gescheiden door "|".

Afwijkingen in voornamen ten opzichte van gegevens die u elders aantreft zijn toe te schrijven aan het feit dat ik -tot de 20e eeuw- consequent gekozen heb voor de Latijnse varianten van de (doop)voornamen, voor personen die in Limburg geboren zijn en waarvan ik aannam dat zij ook katholiek gedoopt zijn.

Ik ben aan veel mede-onderzoekers en genealogen dank verschuldigd: door het samen leggen van informatie uit diverse bronnen heb ik herhaalde malen oorsprongen kunnen terugvinden. Toch ontkom ik er vaak niet aan van een aantal vooronderstellingen uit te gaan. Deze worden meestal in de voetnoten weergegeven.

In principe treft u geen gegevens aan van nog levende personen. Ik maak gebruik van een -vrij standaard- privacy-filter dat deze gegevens wegfiltert.

Mocht u fouten of onnauwkeurigheden in mijn gepubliceerde gegevens aantreffen, dan stel ik uw bericht daarover zeer op prijs. Ik kan u echter niet altijd garanderen dat ik u onmiddellijk kan beantwoorden, aangezien het hier slechts een hobby betreft en geen "levenswerk".


Het heeft overigens geen zin om mij te vragen of ik nog over andere gegevens beschik dan degene die ik hier opgenomen heb. Dit zijn de gegevens waarover ik beschik.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Probeer de service vrijblijvend

meer dan 6000 genealogen
gingen u voor!