Hoe zit het met privacy?

Gegevens van levende personen mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen zelf verwerkt (en gepubliceerd) worden. Dit volgt uit de nederlandse Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Genealogie is een fascinerend tijdverdrijf en de dorst naar kennis zal nimmer worden gelest. Maar, enige beheersing is van belang zodat niet de mensen beledigd worden wiens geschiedenis we willen behouden. Het is de verantwoordelijkheid van de auteurs van de publicaties op Genealogie Online om er op toe te zien dat de privacy niet wordt geschonden.

Genealogie Online biedt auteurs de helpende hand door het onderdrukken van gegevens van levende personen. Per persoon wordt er bepaald of de persoon hoogstwaarschijnlijk is overleden. Als niet bepaald kan worden of een persoon is overleden, dan wordt er verondersteld dat de persoon nog in leven is en wordt de naam en enige andere informatie van deze persoon niet gepubliceerd.

Als een van onderstaande uitspraken waar is, dan wordt een persoon als overleden beschouwd:

Als personen toestemming geven, dan kan de auteur hun gegevens wel publiceren. Dit moet dan voor elke afzonderlijke persoon ingesteld worden via Genealogie Online.

Het is ook toegestaan om informatie van levende personen te tonen aan een benoembare groep familieleden, kennissen of vrienden. De auteur kan hiertoe een toegangspoort instellen en personen uitnodigen die toegang krijgen tot het besloten gedeelte. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur om de genodigden voor te lichten over de privacy aspecten.

Privacy overtredingen

Ziet u gegevens over u zelf in één van de publicaties op Genealogie Online? Neem dan contact op met de auteur van de betreffende publicatie om bezwaar te maken en te verzoeken de gegevens te verwijderen. Indien de auteur niet reageert of de gegevens niet verwijdert, neem dan contact op met de beheerder van Genealogie Online. De beheerder neemt dan contact op met de auteur om hem/haar op de privacy regels te wijzen. In het geval de auteur weigert of niet reageert wordt de gehele publicatie verwijderd. Vermeld altijd de specifieke pagina's waar de privacy wordt geschonden.