Vraag/antwoord » Hoe zit het met privacy?

Gegevens van levende personen mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen zelf niet verwerkt (en gepubliceerd) worden in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Genealogie is een fascinerend tijdverdrijf en de dorst naar kennis zal nimmer worden gelest, maar enige beheersing is van belang zodat niet de mensen beledigd worden wiens geschiedenis we willen behouden. Het is de verantwoordelijk van de auteur van de publicatie op Genealogie Online om toe te zien op deze privacy aspecten!

Genealogie Online ondersteunt de stamboomonderonderzoeker door gegevens van levende personen er uit te filteren. Bij aanlevering van een GEDCOM bestand wordt op basis van een set regels bepaald of de persoon hoogstwaarschijnlijk is overleden. Als dit niet bepaald kan worden dan wordt er verondersteld dat de persoon nog in leven is en wordt de naam en enige andere informatie van deze persoon niet gepubliceerd.

Als één van de volgende regels geldt dat wordt een persoon als overleden beschouwd:

  • er is een datum van overlijden/begraven bekend
  • de persoon is meer dan 110 jaar geleden geboren
  • de persoon heeft een echtgeno(o)t(e) die meer dan 120 jaar geleden is geboren
  • de persoon is meer dan 90 jaar geleden getrouwd
  • de persoon heeft kinderen die meer dan 100 jaar geleden zijn geboren/gedoopt/overleden/begraven
  • de persoon heeft kinderen die meer dan 70 jaar geleden zijn getrouwd
  • de vader of moeder van de persoon meer dan 180 jaar geleden is getrouwd
  • de vader of moeder meer dan 100 jaar geleden is begraven/overleden
  • één van de broers of zussen van de persoon meer dan 100 jaar geleden zijn geboren/gedoopt/overleden/begraven
  • wanneer een persoon 85 jaar geleden is geboren/overleden dan wordt veronderstelt dan alle directe voorouders van deze persoon ook al zijn overleden

Heeft u een GEDCOM bestand aangeleverd en hebben sommige personen specifiek toestemming gegeven voor de publicatie van hun gegevens (zij kunnen dit overigens te allen tijde intrekken) dan kunt u dit instellen via de beheerpagina, hun gegevens worden dan wel gepubliceerd.

Het is onder de AVG toegestaan om de gegevens van levende personen aan een benoembare groep familieleden, kennissen of vrienden te tonen. De auteur kan hiertoe een toegangspoort instellen en personen uitnodigen door het verstrekken van persoonsgebonden toegangsegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur om de genodigden te wijzen op de privacy aspecten.

Overtreding melden

Komt u eigen gegevens tegen in één van de publicaties op Genealogie Online neem dan contact op met de auteur van de betreffende publicatie om bezwaar te maken (en te verzoeken de gegevens te verwijderen).

Indien de auteur niet reageert en/of de gegevens niet verwijdert gelieve contact op te nemen met de beheerder van Genealogie Online. De beheerder zal de auteur wijzen op zijn plichten. In het geval de auteur weigert of niet reageert wordt de gehele publicatie verwijderd.

Neem in uw contact richting auteur en beheerder altijd de adressen op van de pagina's waartegen u bezwaar maakt.


Terug naar lijst met veelgestelde vragen


Gerelateerde vragen

Doorzoek alle vragen en antwoorden