Vraag/antwoord » Privacy en de openbaarheidstermijn van de Burgerlijke Stand

Voor akten van de Nederlandse Burgerlijke Stand geldt, dat deze na een bepaalde periode overgebracht worden van de gemeente naar het archief die ze in de regel direct openbaar maakt. Dit gebeurt na bepaalde, wettelijk bepaalde, termijnen:

  • geboorteakten - 100 jaar na geboorte
  • huwelijksakten - 75 jaar na huwelijk
  • overlijdensakten - 50 jaar na overlijden

Deze termijn staan in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Voor het verwerken en publiceren van gegevens van levende personen dient de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gevolgd te worden. Deze wet gaat over de bescherming van levende personen, er geldt dus "kort door de bocht" dat overledenen geen privacy hebben.

Bovenstaande twee wetten dienen niet door elkaar gehaald te worden! De openbaarheidstermijnen van de Nederlandse Burgerlijke Stand volgen niet uit de privacy wetgeving en voor het publiceren van gegevens van overleden personen hoeven zij niet meer dan 100 jaar geleden te zijn geboren.

De openbaarheidstermijn van de akten van de Nederlandse Burgerlijke Stand zijn wellicht wel opgesteld met privacy in gedachten, alhoewel, mensen die ouder worden dan 100 jaar zien hun geboorteakte openbaar worden terwijl ze volgens de AVG recht op privacy hebben...


Terug naar lijst met veelgestelde vragen


Gerelateerde vragen


Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief zodat u niets mist!