Collecties

Op Genealogie Online kunnen stamboomonderzoekers hun genealogische gegevens en afbeeldingen publiceren. Een publicatie kan deel uitmaken van een collectie. De auteur of de moderator van een collectie, kan een publicatie toevoegen aan een collectie. Collecties kunnen bepaalde typen publicaties bevatten of publicaties van bepaalde groepen, denk aan leden van een genealogische of heemkundige vereniging.