Vraag/antwoord » Mijn gegevens staan op Genealogie Online, dat wil ik niet! Wat moet ik doen?

Genealogie Online publiceert genealogische gegevens van stamboomonderzoekers (Genealogie Online is niet de eigenaar van de gegevens of publicaties). Omdat het niet is toegestaan om gegevens te publiceren van levende personen (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal Genealogie Online alleen gegevens publiceren van levende personen als de auteur heeft aangegeven hiervoor de expliciete toestemming te hebben van de persoon in kwestie.

Mocht u uw gegevens toch op Genealogie Online dan komt dit doordat de auteur heeft aangegeven dat u hiervoor toestemming voor heeft gegeven of omdat de auteur u in zijn/haar stamboomprogramma (onterecht) heeft gemarkeerd als overleden. In beide gevallen dient u contact op te nemen van de auteur van de betreffende publicatie. Op elke pagina staat wie de auteur is inclusief een link naar een contactformulier. Geef in dit bericht zo duidelijk mogelijk aan op welke pagina (URL) uw gegevens staan en dat u hiervoor geen toestemming geeft (of uw toestemming intrekt) en de gegevens binnen een redelijke termijn verwijderd dienen te worden.

Mocht de auteur geen gehoor geven of weigeren uw gegevens te verwijderen neem dan contact op met Coret Genealogie. Er zal dan nogmaals getracht worden om de auteur de gegevens te laten verwijderen. Als daar door de auteur van de publicatie geen gehoor aan wordt gegeven, dan wordt de gehele publicatie van de auteur verwijderd van Genealogie Online.


Terug naar lijst met veelgestelde vragen


Gerelateerde vragen


Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief zodat u niets mist!