Vraag/antwoord » Wat is GEDCOM?

De naam GEDCOM staat voor GEnealogische Data COMmunicatie. Het GEDCOM bestandsformaat is ontwikkeld door de Familie Afstammelingen Afdeling van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, kortweg de Mormoonse kerk. GEDCOM is een internationale standaard waarop gegevens in genealogische programma's kunnen worden gerangschikt. Volgens een vast patroon van datavelden die exact zijn gedefinieerd kunnen op deze wijze gegevens worden geëxporteerd vanuit een database en geïmporteerd in een andere database. Dat maakt uitwisseling van gegevens tussen verschillende genealogische programma's (en gebruikers) mogelijk. Elk goed genealogieprogramma heeft de mogelijkheid om gegevens via het GEDCOM-formaat te importeren en te exporteren!

Zie ook de pagina Gebruikte stamboomprogramma's, deze geeft een overzicht van stamboomprogramma's die Genealogie Online auteurs gebruiken.


Terug naar lijst met veelgestelde vragen


Gerelateerde vragen


Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief zodat u niets mist!