genealogieonline

Stamboom Voorhaar

Foto van Jan Voorhaar

De publicatie Stamboom Voorhaar is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 11.791 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 8.294 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Een stamboom maken lijkt op draden spinnen en patronen weven. Heel toepasselijk voor mijn familie die in de 19e eeuw veelal als wever of spinster de kost verdient.
Alle personen die Voorhaar heten (of hebben geheten) horen tot dezelfde familie. Meer dan 600 personen in de stamboom hebben deze naam. De betekenis van de naam is 'voor de heuvel' waarmee de heuvels rond Hilversum worden bedoeld.

Zeven personen zijn als favoriet aangemerkt:
a - Dirkje Voorhaar: zij komt met haar man (Hermanus van de Velden) en nageslacht in beeldende verhalen over Kortenhoef voor (o.a. in een boek van Krijn Spaan).
b - Marinus Voorhaar: hij heeft model gestaan voor het standbeeld van De Ratelaar in Amsterdam.
c - Martinus Voorhaar: de grondlegger van de Amerikaanse tak, die in 1907 met zijn vrouw en 6 kinderen emigreerde. Intussen omvat deze tak (met aanhang) ca 100 personen.
d - Philippus Voorhaar, alias Flip de Porder: hij wordt in meerdere boeken over 19e eeuws Hilversum als een markant persoon geschetst.
e - Senne Jari Schipper: mijn op 6 maart 2010 geboren kleinzoon en de kleine broer van de zeker ook favoriete Yara en Ninthe Schipper.
f - Ada de Lange-Timmerman: zij schreef boeiende verhalen over o.a. haar jeugd, nabije familie en de oorlogsjaren. Deze verhalen staan bij de betreffende persoon in de stamboom.
g - Karel de Grote: via mijn moeders' lijn stam ik van hem af - dit is minder bijzonder dan het klinkt want vele Nederlanders hebben een directe afstammingslijn met hem (zie mijn uitgebreide kwartierstaat).

De stamboom heeft twee hoofdlijnen:
1 - de familie Voorhaar met de zijtakken (ook de vrouwelijke) die terug te voeren zijn op stamvader Leendert Voorhaar. Daaronder personen met de naam Verhaar. Deze naam komt rond de 18e eeuw voor dezelfde personen, naast Voorhaar, voor.
2 - mijn kwartierstaat, met tot 53 generaties voorouders (dankzij historische bronnen rond Karel de Grote, Willem de Veroveraar, etc).

De stamboom Voorhaar is via diverse bronnen tot stand gekomen. Waar mogelijk zijn bronnen vermeld. Ik dank deze bronnen hartelijk voor hun medewerking.
Op deze samenhangende genealogische publicatie is auteursrecht van toepassing. Zonder voorafgaande toestemming mogen geen gegevens (namen, data, notities, foto's, documenten, etc.) worden overgenomen. Indien deze toestemming wordt verleend heeft dit plaats onder het voorbehoud van bronvermelding en het achterwege laten van overname van gegevens van levende personen.
Aanvullingen op de stamboom Voorhaar zijn van harte welkom!


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!