genealogieonline

Stamboom Jellema

Foto van Jan Jellema

De publicatie Stamboom Jellema is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 145.140 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 5.495 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Een zo compleet mogelijk overzicht van alle leden van de familie Jellema en de verwante takken.

De oorsprong ligt waarschijnlijk bij de Jellema terp ten oosten van Oosterend, welke rond het begin van de jaartelling is opgeworpen. Van daaruit źijn emigraties geweest naar Groningen, Harlingen en Poppingawier,

De eerste historische bronnen starten met een adelijke familie in het Westerkwartier van Groningen. Later is de boerderij "Marshorne" in Poppingawier het belangrijkste centrum van de familie. De Jellema familie is goed gedocumenteerd tussen 1800 en 1900. Andere familienamen zijn wel toegevoegd als illustratie, maar zijn niet onderbouwd.

Voor andere genealogen is belangrijk dat veel jaartallen en relaties zijn geschat, dus hardere gegevens worden zeer op prijs gesteld. Bijvoorbeeld onbekende geboortedata zijn op vijf jaar afgerond en tussen generaties zit gemiddeld 30 jaar verschil. Gelijke namen met 60 jaar verschil in hetzelfde dorp zijn meestal grootvader-kleinzoon. Familienamen worden naar het verleden gehandhaafd tot er een verklaring  is. Bijvoorbeeld Ferwerda uit Ferwerd, Boonstra uit Oldeboorn en Nauta als schipper en Faber als smid.


Index op familienamen
Vandaag in het verledenProbeer de service vrijblijvend

meer dan 6000 genealogen
gingen u voor!