genealogieonline

Stamboom Jellema

Picture of Jan Jellema

The publication Stamboom Jellema has been compiled by (contact author). The data collection consists of 144,109 persons, data about 5,461 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Een zo compleet mogelijk overzicht van alle leden van de familie Jellema en de verwante takken.

De oorsprong ligt waarschijnlijk bij de Jellema terp ten oosten van Oosterend, welke rond het begin van de jaartelling is opgeworpen. Van daaruit źijn emigraties geweest naar Groningen, Harlingen en Poppingawier,

De eerste historische bronnen starten met een adelijke familie in het Westerkwartier van Groningen. Later is de boerderij "Marshorne" in Poppingawier het belangrijkste centrum van de familie. De Jellema familie is goed gedocumenteerd tussen 1800 en 1900. Andere familienamen zijn wel toegevoegd als illustratie, maar zijn niet onderbouwd.

Voor andere genealogen is belangrijk dat veel jaartallen en relaties zijn geschat, dus hardere gegevens worden zeer op prijs gesteld. Bijvoorbeeld onbekende geboortedata zijn op vijf jaar afgerond en tussen generaties zit gemiddeld 30 jaar verschil. Gelijke namen met 60 jaar verschil in hetzelfde dorp zijn meestal grootvader-kleinzoon. Familienamen worden naar het verleden gehandhaafd tot er een verklaring  is. Bijvoorbeeld Ferwerda uit Ferwerd, Boonstra uit Oldeboorn en Nauta als schipper en Faber als smid.


Index of surnames
Today in the past


Try the service without any obligation

over 6000 genealogists
preceded you!