genealogieonline

Stamboom Jellema

Bild von Jan Jellema

Die Veröffentlichung Stamboom Jellema wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf). Die Datensammlung umfasst 144.109 Personen, wegen Datenschutz werden die Daten von 5.461 Personen nicht angezeigt. Mehr statistische Informationen (wie beispielsweise die Anzahl und die Spreizung genealogischer Ereignisse) über diese Publikation finden sie auf der Seite Statistik. Eine Liste mit verwendeten Quellen finden Sie auf der Seite Quellen.


Een zo compleet mogelijk overzicht van alle leden van de familie Jellema en de verwante takken.

De oorsprong ligt waarschijnlijk bij de Jellema terp ten oosten van Oosterend, welke rond het begin van de jaartelling is opgeworpen. Van daaruit źijn emigraties geweest naar Groningen, Harlingen en Poppingawier,

De eerste historische bronnen starten met een adelijke familie in het Westerkwartier van Groningen. Later is de boerderij "Marshorne" in Poppingawier het belangrijkste centrum van de familie. De Jellema familie is goed gedocumenteerd tussen 1800 en 1900. Andere familienamen zijn wel toegevoegd als illustratie, maar zijn niet onderbouwd.

Voor andere genealogen is belangrijk dat veel jaartallen en relaties zijn geschat, dus hardere gegevens worden zeer op prijs gesteld. Bijvoorbeeld onbekende geboortedata zijn op vijf jaar afgerond en tussen generaties zit gemiddeld 30 jaar verschil. Gelijke namen met 60 jaar verschil in hetzelfde dorp zijn meestal grootvader-kleinzoon. Familienamen worden naar het verleden gehandhaafd tot er een verklaring  is. Bijvoorbeeld Ferwerda uit Ferwerd, Boonstra uit Oldeboorn en Nauta als schipper en Faber als smid.


Index der Familiennamen
Heute in der Vergangenheit


Testen Sie diesen Service unverbindlich

über 6000 Genealogen
sind bereits dabei!