genealogieonline

Stamboom Jellema

Photo de Jan Jellema

La publication Stamboom Jellema est composée par (contactez). L'ensemble de données se compose de 144 109 personnes , pour cause de vie privée les détails de 5 461 personnes ne sont pas publiés. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources.


Een zo compleet mogelijk overzicht van alle leden van de familie Jellema en de verwante takken.

De oorsprong ligt waarschijnlijk bij de Jellema terp ten oosten van Oosterend, welke rond het begin van de jaartelling is opgeworpen. Van daaruit źijn emigraties geweest naar Groningen, Harlingen en Poppingawier,

De eerste historische bronnen starten met een adelijke familie in het Westerkwartier van Groningen. Later is de boerderij "Marshorne" in Poppingawier het belangrijkste centrum van de familie. De Jellema familie is goed gedocumenteerd tussen 1800 en 1900. Andere familienamen zijn wel toegevoegd als illustratie, maar zijn niet onderbouwd.

Voor andere genealogen is belangrijk dat veel jaartallen en relaties zijn geschat, dus hardere gegevens worden zeer op prijs gesteld. Bijvoorbeeld onbekende geboortedata zijn op vijf jaar afgerond en tussen generaties zit gemiddeld 30 jaar verschil. Gelijke namen met 60 jaar verschil in hetzelfde dorp zijn meestal grootvader-kleinzoon. Familienamen worden naar het verleden gehandhaafd tot er een verklaring  is. Bijvoorbeeld Ferwerda uit Ferwerd, Boonstra uit Oldeboorn en Nauta als schipper en Faber als smid.


Index de noms de famille
Aujourd'hui dans le passé


Essayez ce service sans engagement

plus de 6000 des génealogistes
vous précédée!