Genealogie Kuijper » Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.) (± 1723-± 1776)

Persoonlijke gegevens Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.) 


Verwantschap Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.)


Voorouders (en nakomelingen) van Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.)

Dirck Sieuwertsz
± 1658-> 1693
Aeltie Alderts
± 1658-< 1693
Anna (Antie) Dircxs
± 1690-> 1729

Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.)
± 1723-± 1776

(1) 1749

Aarjaantje Krelis
± 1723-< 1751

(2) 1751
Anna Jans Kuijper
± 1752-± 1753
Anna Jans Kuiper
± 1755-± 1789
Joannes Janse Kuiper
± 1758-± 1758
(3) 1769

Gezin van Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.)

(1) Hij is getrouwd met Aarjaantje Krelis.

Toestemming voor het huwelijk is 31 januari 1749 verkregen te Bergen, NH.Bron 8

Ze zijn in de kerk getrouwd op 16 februari 1749 te Bergen, NH.Bron 13

Zij zijn getrouwd op 16 februari 1749 te Bergen, NH.

woonplaats: O.D. (Oostdorp, voorm. buurtschap Bergen NH, red.)

~ kerk 16-2-1749 ~
* Jan Jansz Kuijper
* Arijaentje Krelis
OD.

gemeentetrouw 16-2-1749 ~
* Jan Jansz Kuijper Jongman
* Aarjaantje Cornelis J:D:r
beijde alhier
was getekend:
Gerrit Sumerij, schout
Cornelis Waterbal en Dirk van Ulsen, schepenen
Adriaan Haring, secretaris

impost 31-1-1749 ~
* Jan Jansz Kuijper Jongman Pro Deo
* Aarjaantje Cornelis Jonge dogter beijde alhier (...)
Cornelis Garbrandsz in qualiteit als voogd over Pro Deo
(Bron: Bergen NH impost trouwen)

8-10-1730 Cornelis Isbrantsz
Cornelis Ranke Collaterael (...) [Comparant]
alhier opt wout
III (f. 6,-,-) fl 12

Dit huwelijk bleef kinderloos.

(2) Hij is getrouwd met Trijntje (Trijntje Krelis) Cornelis.

Toestemming voor het huwelijk is 1 mei 1751 verkregen te Bergen, Noord-Holland, Nederland.Bron 14

Ze zijn in de kerk getrouwd op 16 mei 1751 te Bergen, Noord-Holland, Nederland.Bron 15

Zij zijn getrouwd op 16 mei 1751 te Bergen, NH.

woonplaats: O.D. (Oostdorp, voorm. buurtschap Bergen NH)

~ kerk 16-5-1751 ~
* Jan Jansz Kuijper
* Trijntje Krelis
OD

~ gemeentetrouw 16-5-1751 ~
* Jan Jansz Cuijper de Jonge Weduwn:r
* Trijntje Cornelis Wed: te S:t Pancras
was getekend:
Gerrit Sumerij, schout
Jan Vink en Cornelis Waterbal, schepenen
Adriaan Haring, secretaris

~ impost 1-5-1751 ~
* Jan Jansz Cuijper de Jonge Wed:(uwnaar) alhier Pro Deo
* Trijntje Cornelis Wed:(uwe) te S:t Pancras
(Bron: Bergen NH impost trouwen)

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

PS Trijntje Krelis is zeer vermoedelijk een zus van Jans eerste vrouw Aarjaantje Krelis.
In die tijd was het niet ongewoon om bij overlijden een zus of broer te trouwen.

Kind(eren):

 1. Anna Jans Kuijper  ± 1752-± 1753
 2. Cornelis Jansz (Krelis) Kuiper  ± 1753-> 1787
 3. Anna Jans Kuiper  ± 1755-± 1789 
 4. Joannes Janse Kuiper  ± 1758-± 1758
 5. Joannes Janse Kuiper  ± 1760-????
 6. Catharina (Trijntje) Kuiper  ± 1764-± 1764


(3) Hij is getrouwd met Gertrudis (Guurtje) Pieters Kok.

Toestemming voor het huwelijk is 1 april 1769 verkregen te Bergen, Noord-Holland, Nederland.Bron 14

Ze zijn in de kerk getrouwd op 9 april 1769 te Bergen, NH.Bron 15

Zij zijn getrouwd op 16 april 1769 te Bergen, NH.Bron 16

woonplaats: O.D. (Oostdorp, voorm. buurtschap Bergen NH, red.)

~ kerk 9-4-1769 ~
* Jan Kuijper
* Geertrudis Kok
Oostd.

~ gemeentetrouw 16-4-1769 ~
* Jan Jansz Kuijper Weduwenaar
* Guurtje Pietersd:r Kok Jongedogter
was getekend:
Gerrit Sumerij, schout
Cornelis Waterbal en Aarjen Visser, schepenen
Willem Lodewijk Ivangh, secretaris

Betoog bruid
"ingevolge 't betoog ten opzigte der Bruijd daarvan aan ons Schout en Schepenen vertoond"

~ impost 1-4-1769 ~
* Jan Jansz Kuijper Weduwenaer alhier op Oostdorp Drie gulden
* Guurtje Pieters Kok Jonge dogter van Koedijk
(Bron: Bergen NH impost trouwen)

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Opmerking. Datering kerkelijk huwelijk (9 april) voor datum civiel huwelijk (16 april).
Betoog = Formulier van Betoog om zig elders in den Huwelijken Staat te doen inzeegenen.

Kind(eren):

 1. Catharina (Trijntje) Kuijper  ± 1769-± 1771
 2. Petrus (Pieter) Kuijper  ± 1772-± 1798
 3. Simon Jansz Kuijper  ± 1774-1855 


Notities over Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.)

naamsvarianten (jaartal) instantie, rol: <---->
Joannes Jansz (1753) rk, dopeling
Jan Jansz Kuijper (1749) civiel, bruidegom 1e maal <----> (1749) rk, bruidegom 1e maal (1749) civiel ondertrouw, a.s. bruidegom 1e maal
-idem dito (1751) rk, bruidegom 2e maal (1752) rk, vader (1769) civiel, bruidegom 3e maal (weduwnaar)
-idem dito (1769) civiel ondertrouw, a.s. bruidegom 3e maal (weduwnaar)
Jan Jansz (!) Cuijper de Jonge (!) (1751) civiel, bruidegom 2e maal (weduwnaar) (1751) civiel ondertrouw, a.s. bruidegom 2e maal (weduwnaar)
Jan Jansz Cuijper (1752) civiel begraven, aangever (oom)
Jan Kuiper (1753) rk, vader (1754) rk, peter (1755) rk, vader (1758) rk, vader (1760) rk, vader (1760) rk, peter (1764) rk, vader (1764) civiel begraven, aangever (vader)
Jan Cuijper de Jong (1753) civiel begraven, aangever (vader)
Jan Kuijper de Jongh (1758) civiel begraven, aangever (vader)
Jan Kuijper (1769) rk, bruidegom 3e maal (1769) rk, vader (1770) civiel begraven, aangever (broer) (1770) civiel begraven, aangever (vader)
-idem dito (1771) civiel begraven, aangever (vader) (1772) rk, vader (1774) rk, vader

uitleg van de toevoeging "de Jong(e)/(h)".
zie: Jan Jansz (!) Cuijper de Jonge (!), in 1751
zie: Jan Cuijper de Jong, in 1753
zie: Jan Kuijper de Jongh, in 1758
Dit is geen dubbele achternaam: toevoeging 'de Jong(e)' werd bij meer families gebruikt. Dit was bedoeld om een zoon te kunnen onderscheiden van diens gelijknamige vader. Vergelijkbaar met het tegenwoordige gebruik van de toevoeging 'junior'.
Jan (Jansz) Cuijper/Kuijper de Jong(e)/(h) staat zo te boek vóór 1762 toen zijn vader nog leefde, red.

opmerking: de vermelding Jan "Jansz" Cuijper "de Jonge" is apart. Het is hier een (!) schijnbaar pleonasme (!). Kijk maar:
De eigenschap "de Jonge" is in 1751 zo al onlosmakelijk verbonden aan het begrip van de eigennaam "Jan Jansz Cuijper",
want een Jan Jansz Cuijper "de Oude" is immers onbekend? (Alleen is er tot april 1762 diens vader Jan (Dircxsz) Cuijper .. )
Waarom er hier meer woorden worden gebruikt dan noodzakelijk ('twee keer hetzelfde zeggen') is de vraag.
De toevoeging "de Jonge" lijkt in dit verband overbodig. Is het denkbaar dat de schrijver deze stijlfiguur bewust heeft toegepast?
Zou de klerk "de Jonge" als pleonasme hebben gebruikt om extra nadruk te leggen op het "de-zoon-van"-zijn van de bruidegom, in verhouding tot zijn gelijknamige vader Jan Kuijper, alias Jan Dircxzs? (..)

familienaam: Kuijper <---->
ook: Cuijper de Jonge, Cuijper, Kuiper, Cuijper de Jong, Kuijper de Jongh

doopnaam: Joannes

patroniem: Jansz

roepnaam: Jan

toevoeging: de Jonge, de Jong, de Jongh

alias: Jan (C)/(K)uijper de Jong(e)/(h)

***
Rond 1700 was in alle polders rust aan het loonfront van de molenaars gekomen. De inkomens van de molenaars bleven vervolgens gedurende meer dan anderhalve eeuw vrijwel ongewijzigd. Het loon verschilde wel per molen. Het molenaarschap van de Sluismolen bracht een stabiel inkomen met zich mee. Jan Kuijper ontving circa 75 gulden per jaar voor zijn werkzaamheden.

Zonder risico was het molenaarsvak niet. Zo waren de open draaiende raderen in de molen nog niet met hekwerken afgeschermd. Ook raakt het gevlucht (de wieken) bij een grondzeiler zo al bijna de grond. Jan Jansz Kuijper viel in 1776 dood van de as van de Sluismolen. Voor zover bekend was dit het enige ongeval met dodelijk afloop uit de Bergense molenhistorie. Het overlijden van de kostwinner vormde voor de achterblijvende gezinsleden natuurlijk een ramp.

(Aanvullende bron: Bergense Kroniek, Themanummer 6, 1 april 2006, artikel "Alle winters onder waetter, grepen uit de geschiedenis van de Bergense polders" door Diederik Aten, met name blz. 20 en blz 22 incl. tabel 4, geraadpleegd 2016)

Het voortbestaan van de Sluismolen hing in 2001 ook even aan een zijden draadje toen deze in de nacht van 16 op 17 november afbrandde. Gelukkig bleek restauratie mogelijk en het waterschap Het Lange Rond begon hier voortvarend mee. Ook werden verschillende acties georganiseerd om de molen weer met een scheprad uit te rusten. Dit lukte en aan het einde van 2002 stond de molen er weer maalvaardig bij. Maar de molen was gedurende jaren nogal ingegroeid geraakt. In 2005 is ook de biotoop van de molen verbeterd, met name aan de Oostkant, zodat deze beter in het landschap tot zijn recht komt.
(Aanvullende bron: Bergense Kroniek, Themanummer 6, 1 april 2006, artikel "Alle winters onder waetter, grepen uit de geschiedenis van de Bergense polders" door Diederik Aten, blz 25, geraadpleegd 2016)

zie AFBEELDING. Ten Bruggencatenummer 00312. De Sluismolen is gebouwd in 1575 en herbouwd in 2002. Hij staat aan de Oude Heldersweg 85A in Alkmaar. Het is een grote poldermolen van het type grondzeiler, een achtkante bovenkruier. Hij is vernoemd naar de polder die hij kan bemalen. Hiervoor was de molen van de Sluispolder voorzien van een houten scheprad om het lager gelegen polderwater uit te slaan in de hoger gelegen boezem. Het apparaat is nu toegerust met een ijzeren scheprad van 4,60 meter en 40 cm breed. De molen heeft een binnenkruirad en een vlucht/rad van 21,20 meter. Het eiken achtkant is met riet gedekt, op lage voet. De onderste circa twee meter gedekt met gepotdekselde geteerde planken. De Sluismolen was in de nacht van 16 op 17 november 2001 zwaar beschadigd geraakt door brandstichting maar is daarna herbouwd. Sinds december 2002 is de molen weer maalvaardig.
(Bron: Nederlandse Molendatabase, website geraadpleegd 2016)

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.)?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Rooms Katholiek doopboeken Bergen NH 1721-1802 (3a) en 1802-1811 (4a)
 2. Archief van de Sluispolder 1604-1966 (bewaarplaats: Regionaal Archief Alkmaar)
 3. Bergen NH, Oud archief
 4. Doop- en Trouwboeken 1721-1802, RK Statie Bergen: St. Petrus en Paulus
 5. Register van den impost op het begraven 1717-1810 Bergen NH
 6. Archief van de Oudburgerpolder, jaarrekeningen 1735 t/m 1741
 7. Archief van de Zuurvenspolder, Jaarrekeningen 1742 t/m 1762
 8. Bergen NH Register van aangifte voor de impost op het trouwen 1737-1768
 9. Register van den impost op het begraven Bergen NH 1717-1810
 10. Archief van de Sluispolder inv.nr. 1, 8-7-1776; inv.nr. 42, rekening 1776 (archiefbewaarplaats: Regionaal Archief Alkmaar)
 11. Cornelis Kuiper, zijn zoon
 12. Register van den impost op het begraven Bergen NH 1717-1793 (13-16) en 1793-1805 (17a) en 1805-1810 (17b)
 13. Rooms Katholiek trouwboeken Bergen NH 1721-1802 (3b) en 1802-1810 (4b)
 14. Bergen NH impost trouwen
 15. Rooms Katholieke trouwboeken 1721-1802 (3b)
 16. Bergen NH Schepentrouwboek 1720-1780

Tijdbalk Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.)

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Kuijper (FAMILIETAK III.)


Historische gebeurtenissen


Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 9 april 1769 lag rond de 5,0 °C. De wind kwam overheersend uit het oost-zuid-oosten. Typering van het weer: zeer betrokken omtrent helder. Bron: KNMI
 • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus) (Huis van Oranje-Nassau) was van 1751 tot 1795 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1769: Bron: Wikipedia
  • 19 mei » Kardinaal Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli wordt gekozen tot Paus Clemens XIV
  • 28 mei » Bisschopswijding van Paus Clemens XIV in Rome.
  • 4 juni » Kroning van Paus Clemens XIV in Rome.
  • 2 november » Pioniers van een Spaanse expeditie, onder wie José Francisco Ortega en geleid door ene Don Gaspar de Portola, ontdekten de Golden Gate nabij San Francisco.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 21 juni 1776 lag rond de 17,0 °C. De wind kwam overheersend uit het zuid-zuid-oosten. Typering van het weer: omtrent helder. Bron: KNMI
 • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus) (Huis van Oranje-Nassau) was van 1751 tot 1795 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1776: Bron: Wikipedia
  • 4 juli » Uitroeping van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten met de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring door het Nationaal Congres.
  • 2 augustus » Officiële ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring in de VS.
  • 16 november » De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden biedt de Amerikanen als eerste land ter wereld hulp in hun Onafhankelijkheidsoorlog.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Genealogie Kuijper is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Helga Kuijper, "Genealogie Kuijper", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-kuijper/I26.php : benaderd 2 december 2023), "Jan Jansz (Joannes Jansz alias Jan Cuijper de Jongh) Kuijper (FAMILIETAK III.) (± 1723-± 1776)".