Genealogie Krook » Verhalen » 2. Oorsprong en verspreiding

De oorsprong en verspreiding van de naam Krook

De oorsprong

De vraag waar de eerste bewoners in ons land met de naam KROOK hun wortels hadden, is moeilijk te beantwoorden.
Er zijn verschillende mogelijkheden en ze kunnen zelfs onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

1. Nederland
De oorsprong ligt in ons land.
In 1454 was er al een Harmen Croock burgemeester van Utrecht en in 1530 was Jan Bruyn Jacobsz Kroock schepen van Amsterdam.
In 1550 Jan Claezn Croock goudsmid in de stad Amsterdam. In 1572 en 1573 leefde Pieter Sebastiaan Krook, schepen van Middelburg en in 1635 was Jacob Croock ook schepen van Middelburg. 

2. Frankrijk en België
De eerste naamgenoten komen uit het Zuiden, vooral varianten met de Franstalige naam Ducrocq en waarschijnlijk als Hugenoot naar het noorden gevlucht. In Vlaanderen komt de naam DE CROOCK veel voor. De mogelijkheid bestaat dat het tussenvoegsel DE op een bepaald moment is weggevallen.

3. Engeland en Schotland
In de eerste helft van de 17e eeuw was bij 25 procent van alle gesloten huwelijken, minstens een der partners afkomstig uit Engeland of Schotland.
Ten zuiden van Newcastle in Schotland ligt het plaatsje CROOK. Het is mogelijk dat vóór 1650 personen uit deze plaats per koopvaardijschip naar ons land zijn gekomen en zich daar hebben gevestigd. Het feit dat in het westen van ons land de naam KROOK het meest voorkomt, kan in die richting wijzen.

4. Scandinavië
In de Scandinavische landen: Noorwegen, Zweden en Denemarken, maar ook in Finland komt de naam KROOK heel veel voor. In 1993 hebben meer dan 110 personen in Stockholm de achternaam KROOK. In deze landen zijn verschillende plaatsen, waar de naam KROKEN in voorkomt, zoals b.v. KROKEN en ØSTKROKEN (NOR).

5. Rusland
Ook in Rusland komt de naam KROOK regelmatig voor.
Op de aanmonsteringslijsten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) wordt meer dan eens de naam KROOK vermeld met de Russische nationaliteit.

De verspreiding

1. Nederland
In de 14e eeuw komen we in ons land voor het eerst de naam CROOCK of KROOCK tegen. Slechts enkele van deze namen waren te koppelen aan verschillende KROOK takken.
Al na de 16e eeuw worden vrijwel alle voorouders in akten en andere documenten steeds met voor- én achternaam vermeld. Voor zover bekend komen na de 16e eeuw alle bekende Croock-en niet voor met een achternaam, die van de vader is afgeleid (patroniem).
In de 17e eeuw vinden we veel families met de naam CROOK in:

In 1947 woonden de meeste naamgenoten in: Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Bij de volkstelling blijken er in dat jaar 194 van de 252 personen met die naam in deze provincies te wonen.

2. Frankrijk en België
In noordwest België en zuidwest Nederland, met name Zeeuws-Vlaanderen komt de naam met het voorvoegsel DE, dus DE CROOCK voor.
Met deze families kon geen relatie worden gelegd.
In het noorden van Frankrijk, de vroegere Zuidelijke Nederlanden komt de naam Ducrocq veel voor. Aangenomen wordt, dat de Groninger tak te herleiden is naar Jaques du Crocq, geboren in de omgeving van Boulogne (FRA).

3. Engeland
In het Verenigd Koninkrijk wordt de naam vaak als Crook gespeld.

4. Scandinavië
In de Scandinavische landen en Finland komt de naam KROOK erg veel voor, maar het is niet gelukt de naam Krook te herleiden naar een Nederlandse tak. 

Geografische verspreiding

De familienaam KROOK is 21.883 aanwezig op Geneanet.(maart 2021)
De meest voorkomende landen (maart 2021) met deze naam zijn:

-  Finland (6.890)                      -    Verenigd Koninkrijk (60)
-  Nederland (6.439)                 -    Rusland (56)
-  Zweden (5.089)                     -    België (23)
-  Verenigde Staten (692)         -    Denemarken (21)
-  Frankrijk (78)                         -    Estland (19)
-  Duitsland (65)                        -    Nieuw-Zeeland (13)

De plaatsen waar deze naam Krook het meest voorkomt is in maart 2021:

Voor de geografische verspreiding van de naam Krook en varianten ervan zien we het volgende overzicht in Europa:
Via Geneanet staan deze namen geregistreerd:

Etniciteit

Via DNA-onderzoek is gekeken naar de etniciteit.
Op grond van DNA is de afkomst van een nazaat van de Groninger tak:

De conclusie wordt hiermee bevestigd, dat de bakermat van de Krook-en in noordwest Europa ligt.

Andere verhalen


De publicatie Genealogie Krook is samengesteld door (neem contact op).