genealogieonline

Genealogie Krook

Foto van Tjitze Krook (contactpersoon is Mart Krook)

De publicatie Genealogie Krook is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 5.326 personen. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Het kroost der menschen is der bla’dren lot gelijk.
Het barre najaar drijft die loovren neer in ‘t slijk. 
Maar jeugdig groen schiet op, wanneer de lente nadert. 
Zoo bloeit hier de eene stam, de andre sterft  ontbladerd.
Uit Homorus Ilias VII: 146 B 148 vert. Mr J. van ‘s Gravenweert (P.J. Ritsema voor Groninger tak).


Welkom bij de Genealogie Krook  

Van 1990 af ben ik, op zoek naar naamgenoten. In het begin ging mijn belangstelling alleen uit naar de tak waartoe mijn familie behoort. Dat is de Groninger tak met de oudste stamvader Pieter Croock, geboren rond 1655. Deze duikt op in het garnizoen Lieroort, bij Embden (DL). Zie voor nadere informatie de Groninger tak.

Nadat ik met de Groninger tak niet verder kwam, heb ik mijn onderzoek voortgezet met alle Krook-en die, voor zover bekend, hun wortels in Nederland hebben gehad.  

Mijn gehele bestand is op deze webpagina geplaatst. Dit houdt beslist niet in dat ik alle Krook-en, die de laatste eeuwen in Nederland hebben gewoond, heb gevonden. Op deze homepage zijn dus beslist niet vermeld alle Krook-en die in ons land hun domicilie hebben gehad .De naam Krook komt vooral in de 17e en 18e eeuw geregeld voor in met name de provincies Utrecht, Zuid- en  Noord Holland en Zeeland. Van velen zijn de afkomst, de geboortedatum en trouwdatum niet bekend. De datums heb ik zo goed mogelijk geschat weergegeven.

Privacy:

Gegevens van levende personen mogen wettelijk niet openbaar gepubliceerd worden. Mocht U nadere informatie over levende personen wensen dan kunt u een aanvraag indienen via het contactformulier. Privacy gevoelige gegevens worden niet verstrekt.

Tenslotte:

Deze website is door mij met de meeste zorg samengesteld. Veel naamgenoten hebben mij gevraagd de meest recente gegevens in hun genealogie te vermelden. Meer dan eens stuurde men mij geboortekaartjes, ondertrouwkaarten en e-mails met het verzoek de vermelde aanvullingen op te nemen. Een ieder die mij op welke wijze heeft geholpen, hartelijke dank. Graag had ik de periode van 1650 tot heden met meer biografische, lokale en regionale gegevens aangevuld. Helaas ben ik hier niet aan toe gekomen. Voor eventuele aanvullingen alsmede opgave van geconstateerde onjuiste vermeldingen, houd ik mij graag aanbevolen. In een volgende editie zullen deze dan worden verwerkt. 

T. Krook Doetinchem

Vanaf 2017 wordt de genealogie bijgehouden door Mart Krook, Zuidwolde

U kunt aanvullingen of onjuiste vermeldingen mailen aan Mart Krook via het contactformulier
     
18 juni  2020 (data)

Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn naam niet weerd.

Copyright: Deze gegevens zijn uitdrukkelijk alleen bedoeld voor niet commercieel en persoonlijk gebruik om tot uitwisseling van gegevens te komen met andere genealogen. In dit geval graag de bron vermelden. Onder geen beding mogen deze gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk voor commercieel gebruik worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook worden verspreid via Cd-rom, BBS of internet zonder uitdrukkelijke toestemming van de samensteller van deze genealogieën. Volgens de wet op de privacy hebt U het recht te eisen dat uw persoonsgegevens uit deze website worden geschrapt. Als U opmerkingen hebt neem dan contact op met de auteur. 


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatie


VerhalenVandaag in het verleden
Gevonden online scans Scans zoeken

Gevonden aanknopingspunten Aanknopingspunten tussen stambomen


Tweede WereldoorlogslachtoffersDe toegang tot de inhoud van de publicatie is door de auteur beperkt.

Als u bent uitgenodigd door de auteur dan kunt u inloggen en het besloten deel inzien.


Deze publicatie bevat 559 afbeeldingen!


Bekijk de afbeeldingengalerij


Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!


Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!


Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?