généalogieonline

Genealogie Krook

Photo de Tjitze Krook (contactpersoon is Mart Krook)

La publication Genealogie Krook est composée par (contacter l'auteur). L'ensemble de données se compose de 5 217 personnes . On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources.


Het kroost der menschen is der bla’dren lot gelijk.
Het barre najaar drijft die loovren neer in ‘t slijk. 
Maar jeugdig groen schiet op, wanneer de lente nadert. 
Zoo bloeit hier de eene stam, de andre sterft  ontbladerd.
Uit Homorus Ilias VII: 146 B 148 vert. Mr J. van ‘s Gravenweert (P.J. Ritsema voor Groninger tak).


Welkom bij de Genealogie Krook  

Van 1990 af ben ik, op zoek naar naamgenoten. In het begin ging mijn belangstelling alleen uit naar de tak waartoe mijn familie behoort. Dat is de Groninger tak met de oudste stamvader Pieter Croock, geboren rond 1655. Deze duikt op in het garnizoen Lieroort, bij Embden (DL). Zie voor nadere informatie de Groninger tak.

Nadat ik met de Groninger tak niet verder kwam, heb ik mijn onderzoek voortgezet met alle Krook-en die, voor zover bekend, hun wortels in Nederland hebben gehad.  

Mijn gehele bestand is op deze webpagina geplaatst. Dit houdt beslist niet in dat ik alle Krook-en, die de laatste eeuwen in Nederland hebben gewoond, heb gevonden. Op deze homepage zijn dus beslist niet vermeld alle Krook-en die in ons land hun domicilie hebben gehad .De naam Krook komt vooral in de 17e en 18e eeuw geregeld voor in met name de provincies Utrecht, Zuid- en  Noord Holland en Zeeland. Van velen zijn de afkomst, de geboortedatum en trouwdatum niet bekend. De datums heb ik zo goed mogelijk geschat weergegeven.

Privacy:

Gegevens van levende personen mogen wettelijk niet openbaar gepubliceerd worden. Mocht U nadere informatie over levende personen wensen dan kunt u een aanvraag indienen via het contactformulier. Privacy gevoelige gegevens worden niet verstrekt.

Tenslotte:

Deze website is door mij met de meeste zorg samengesteld. Veel naamgenoten hebben mij gevraagd de meest recente gegevens in hun genealogie te vermelden. Meer dan eens stuurde men mij geboortekaartjes, ondertrouwkaarten en e-mails met het verzoek de vermelde aanvullingen op te nemen. Een ieder die mij op welke wijze heeft geholpen, hartelijke dank. Graag had ik de periode van 1650 tot heden met meer biografische, lokale en regionale gegevens aangevuld. Helaas ben ik hier niet aan toe gekomen. Voor eventuele aanvullingen alsmede opgave van geconstateerde onjuiste vermeldingen, houd ik mij graag aanbevolen. In een volgende editie zullen deze dan worden verwerkt. 

T. Krook Doetinchem

Vanaf 2017 wordt de genealogie bijgehouden door Mart Krook, Zuidwolde

U kunt aanvullingen of onjuiste vermeldingen mailen aan Mart Krook via het contactformulier
     
1 november 2018 (data)

Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn naam niet weerd.

Copyright: Deze gegevens zijn uitdrukkelijk alleen bedoeld voor niet commercieel en persoonlijk gebruik om tot uitwisseling van gegevens te komen met andere genealogen. In dit geval graag de bron vermelden. Onder geen beding mogen deze gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk voor commercieel gebruik worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook worden verspreid via Cd-rom, BBS of internet zonder uitdrukkelijke toestemming van de samensteller van deze genealogieën. Volgens de wet op de privacy hebt U het recht te eisen dat uw persoonsgegevens uit deze website worden geschrapt. Als U opmerkingen hebt neem dan contact op met de auteur. 


Index de noms de famille


Point de départ de cette publication


HistoiresAujourd'hui dans le passé


Connections


WW2 victimes dans cette publicationL'accès au contenu de la publication est restreint par l'auteur.

Lorsque vous êtes invité par l'auteur vous pouvez vous enregistrer et consulter la page.


Cette publication contient 343 images!


Regardez la galerie d'images


Essayez ce service sans engagement

plus de 7000 des génealogistes
vous précédée!


S'enregistrer sur cette espace privé est
uniquement possible sur invitation de
l'auteur§

   Annuler


Avez-vous oublié le mot de passe?