Stamboom Familie Top

Picture of J.J. Top

The publication Stamboom Familie Top has been compiled by (contact the author) and consists of 2,750 persons. Because of privacy, 266 persons are not made visible. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Beste lezers,

Genealogieonline is voor mij een goed hulpmiddel om mij te wijzen op plaatsen, door andere stambomen e.d. waar ik anders niet gekomen was en ben ze en mede genealogen dankbaar voor de hulp en hoop anderen ook te helpen.

Naast de naam TOP heb ik mij ook toegelegd op de namen direct betrokken aan onze familienaam Top uit het Westerkwartier in de provincie Groningen. De betrokken namen zijn: naast Top, Moerman, Nobach, Klunder en Beers en Bax uit Ned. Indië.

Als u vragen hebt, aanvullingen of verbeteringen? Dan hoor ik het graag van u. Ik hoop dat we in de toekomst elkaar kunnen blijven helpen en aanmoedigen. Succes allen.

Met vriendelijke groet, Jon Top

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.


Index of surnames
Today in the past

Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!