Stamboom Sanders Overbetuwe

Picture of Rob Hermsen
The publication Stamboom Sanders Overbetuwe has been compiled by (contact the author) and consists of 87 persons. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page. This publication was last updated on Thursday, June 15, 2023.


Het betreft een overzicht van de nazaten van de familie Sanders uit de huidige gemeente Overbetuwe, m.a.w. afkomstig uit Elst (Eimeren), Driel of Oosterhout.

Uiteraard is een relatie met de familie Sanders Lingewaard aanwezig en overlappen elkaar door huwelijkse relaties.

Om te vermijden dat personen in de stamboom rondspoken, heb ik waar mogelijk een koppeling gemaakt met de bestaande bronnen in archiefbestanden. Daar waar geen aanwijzingen gevonden kunnen worden, heb ik volstaan met een opmerking over het ontbreken van documenten. Het betreft in die gevallen een aanname met betrekking tot geboorte (doop), huwelijk of overlijden.

Uitgangspunt blijft de vermelding van een bron waarop de gegevens zijn gebaseerd.

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.


Index of surnames


Starting points in this publication


Other publications by Rob Hermsen

See the complete list of genealogical publications by Rob Hermsen

Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!