Stamboom Sanders Overbetuwe

Photo de Rob Hermsen
La publication Stamboom Sanders Overbetuwe est composée par (contacter l'auteur) et se compose de personnes 87. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources. Cette publication a été mise à jour le jeudi, juin 15, 2023.


Het betreft een overzicht van de nazaten van de familie Sanders uit de huidige gemeente Overbetuwe, m.a.w. afkomstig uit Elst (Eimeren), Driel of Oosterhout.

Uiteraard is een relatie met de familie Sanders Lingewaard aanwezig en overlappen elkaar door huwelijkse relaties.

Om te vermijden dat personen in de stamboom rondspoken, heb ik waar mogelijk een koppeling gemaakt met de bestaande bronnen in archiefbestanden. Daar waar geen aanwijzingen gevonden kunnen worden, heb ik volstaan met een opmerking over het ontbreken van documenten. Het betreft in die gevallen een aanname met betrekking tot geboorte (doop), huwelijk of overlijden.

Uitgangspunt blijft de vermelding van een bron waarop de gegevens zijn gebaseerd.

Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.


Index de noms de famille


Point de départ de cette publicationAujourd'hui dans le passé


Autres publications par Rob Hermsen

Voir la liste complète des publicaties généalogique en Rob Hermsen

Essayez ce service sans engagement

plus de 10 mille généalogistes vous précédée!