genealogyonline

Stamboom Goris - diverse geslachten

Picture of M.A. Stolk

The publication Stamboom Goris - diverse geslachten has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 4,546 persons, data about 6 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Naar analogie van mijn eerdere publicatie "Stamboom Stolk - diverse geslachten" wil ik in deze stamboom zoveel mogelijk personen met de naam Goris bijeen brengen om te zien welke takken te onderscheiden zijn en te ontdekken of er sprake is van eventuele onderlinge relaties. Over heel Nederland gespreid komen in diverse regio's min of meer los van elkaar een aantal clusters voor, soms met een protestantse, soms met een katholieke achtergrond. De resultaten zijn gebaseerd op systematisch onderzoek van allerlei openbare archieven. Er is vooralsnog slechts beperkt gekeken naar de uitkomsten van andere particuliere onderzoeken. Er is niet uitsluitend gezocht op de naam Goris, maar ook bij Gores , Gorus, Gorisse(n) etc. Al spoedig bleek me dat dit meestal slechts een schrijfwijze betreft en dat binnen een familie resp. een gezin soms verschillende namen voor komen. Naar relaties met personen in Belgie en Duitsland is verder geen of slechts beperkt onderzoek gedaan. De naam Goris kwam vroeger ook veelvuldig als voornaam voor. Vermoedelijk ligt hier de oorsprong van de achternaam Goris ("zoon / dochter van Goris"). Aanvullingen en opmerkingen van anderen zijn van harte welkom.


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the past


Other publications by M.A. Stolk

See the complete list of genealogical publications by M.A. StolkTry the service without any obligation

over 7000 genealogists
preceded you!