genealogyonline

Stamboom Abbring

Picture of Jaap Abbring

The publication Stamboom Abbring has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 84,293 persons. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Alle informatie is in de loop van vele jaren verzameld via de gebruikelijke internetkanalen, publicaties van anderen, archiefonderzoek en alle mogelijke vorman van onderzoek. Ook dan zullen er zeker nog  ( vele ? ) fouten in zijn geslopen en mogelijk onjuiste conclusies zijn getrokken Daarover wil ik eventueel graag in discussie. Deze stamboom wordt tot heden ( 2019 ) nog wekelijks aangevuld en/of gewijzigd.


Index of surnames




Today in the past




Found online scans Scans zoeken

Found matches Aanknopingspunten tussen stambomen


Second World War victims



Access to the images of the publication is limited by the author.

If you are invited by the author, you can log in and see the private area.




Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!


The login to the private area of this
publication is available only to those who
are invited by the author!


Cancel


Did you forget your password?