genealogyonline

Genealogische verzameling Van Kuijen

Picture of Jan A.J. van Kuijen

The publication Genealogische verzameling Van Kuijen has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 2,406 persons, data about 522 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page.


De genealogische verzameling van Jan A.J. van KUIJEN is opgebouwd rond de kwartierstaten van zijn kinderen en kleinkinderen. Ze betreffen daardoor talloze familielijnen. De verzameling omvat 2912 personen. Om redenen van privacy worden er 572 personen niet gepubliceerd.
Er werd dankbaar gebruik maakt van:
- Stamboom Hoefnagels door Louis Hoefnagels te Asten
- Kwartierstaat Franciscus Stephanus Maria Bonink door Theo Bonink te Uithoorn
- Kwartierstaat Anna Gijsberta Theodora GUEZEN door Theo Bonink te Uithoorn
- "Bloedverwanten van Prins Maurits" door Dr. A.W.E. Dik te Rotterdam, uitgave Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht"
- "Familie Kuijten" door G.J.A. Schampers, uitgave Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1997


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the pastTry the service without any obligation

over 7000 genealogists
preceded you!