genealogieonline

Naamdragers Box (Heeze-Leende) Diversen

Foto van Louk Box

De publicatie Naamdragers Box (Heeze-Leende) Diversen is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 464 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 1 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Naamdragers Box – Heeze-Leende (RK en NG) ±1450-±1800

De geschiedenis van de naam Box in Brabant is interessant omdat één oorsprong vrij duidelijk te lokaliseren is, namelijk met de Boxhoirck aan De Ven, halverwege Heeze en Leende.

De kern van het Brabantse verspreidingsgebied van de geslachtsnaam wordt gevormd door de huidige gemeenten Heeze (±570 verwijzingen in OpenArchieven), Veldhoven (±480) en Bergeijk (±280). Binnen Nederland kwam de naam vooral voor in Brabant, en daarnaast in mindere mate in Holland (vooral de kop van Noord-Holland, zoals Hoorn), Zeeland (Domburg ) en Gelderland (Loenen). Voor een eerste indicatie van deze naamdragers zie  Naamdragers Box - Nederland. Voorzover bekend bestond geen verwantschap tussen de naamdragers in de genoemde provincies.

In dit werkbestand zijn verwijzingen opgenomen naar naamdragers Bo[u][c][k]x gevestigd te Heeze en Leende in de periode 1400-1800. Het bestand vormt een complement op de bestanden De la Rive Box , Schoolmeesters in de Meierij en Naamdragers Box te Delft en  Naamdragers Box - Nederland die alle op Genealogie OnLine gepubliceerd zijn. Deze bestanden vormen onderdeel van een onderzoek naar naamdragers ‘Box’ (Bockx, Bocx, Boecx, Boex, Boks, Bokx) in Nederland. Er werd nagegaan waar de geslachtsnaam voorkwam of of er mogelijk verwantschap bestond tussen de diverse geslachten. Er was speciale aandacht voor het gebied rond Heeze en Leende waar zowel katholieke als protestantse naamdragers bekend zijn.

In dit bestand zijn naamdragers vermeld die voorkomen in de Schepenprotocollen van Heeze, zoals bewerkt door wijlen de heer A. van Asten die zo vriendelijk was mij zijn werk te laten inzien. Ik ben hem veel dank verschuldigd. Het bestand is aangevuld met gegevens van Guus Delen, BHIC en RHcE. Nadere bewerking zal uitwijzen dat er verdubbelingen in dit bestand voorkomen. Er is niet gepoogd om de gegevens aan te vullen met andere genealogieën beschikbaar via het internet (zoals de genealogieën van H.Clerx of H.Savenije).

In het bestand zijn naamdragers opgenomen waarvan vooralsnog geen verwantschap kon worden aangetoond met het geslacht [De la Rive] Box, met uitzondering van enkele schoolmeesters in Leende. Waar in Heeze betrekkelijk veel protestanten woonden, bleef Leende vrijwel uitsluitend katholiek. Er komen dus veel katholieke naamdragers in dit bestand voor, zoals Dielis of Egidius Box en Antonius Tijsen Box.

De reden voor dit bestand was na te gaan of naamdragers uit Heeze en Leende verwant waren. Dit is waarschijnlijk maar dient nog te worden bewezen. Het is waarschijnlijk omdat zowel bij de oudste naamdragers Box (als bij hun voorouders met het patroniem Jan Claeus)  diverse namen voorkomen (Wouter, Theodorus/Dirck) die later ook verschijnen onder katholieke naamdragers in Heeze en vooral Leende.

Opmerkingen zijn van harte welkom!

Louk Box
Leiden 18-1-2019

 


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatie

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!