genealogieonline

Stamboom BUURSINK - een Twentse familie

Foto van John Buursink

De publicatie Stamboom BUURSINK - een Twentse familie is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 1.510 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 567 personen niet gepubliceerd. De auteur gebruikt voor het beheer van de gegevensverzameling GensDataPro. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


Stamboom BUURSINK - een Twentse familie

Deze publicatie gaat over de stamboom van de familie Buursink. De Buursinks zijn vanouds een Twents boerengeslacht.  Ze woonden eeuwenlang op twee boerderijen Buursink, het Groot Buursink en het Klein Buursink, vlak naast elkaar gelegen in het hart van het dorpje Buurse.  Buurse ligt in het uiterste zuidoosten van Twente op een “drielandenpunt”: het grensgebied van Overijssel (Twente), Gelre, en Westfalen.  De beide boerderijen Buursink liggen hemelsbreed niet meer dan vier km van de Duitse grens.  De twee boerderijen bestaan nog steeds, maar ze worden nu niet meer door Buursinks bewoond.

De stamboom Buursink, zoals hier gepresenteerd, vormt de basis voor de geschiedenis van de familie Buursink. Deze stamboom omvat alle mensen met de naam Buursink. Het gaat in principe om alle nakomelingen van Willem (Welmer) Buerskens uit de 16eeeuw, voor zover zij de familienaam dragen.  Dit omvat ook kinderen van ongehuwde moeders (twee gevallen), en mensen die de naam Buursink hebben aangenomen door adoptie of door huwelijk (enkele gevallen). Nakomelingen die de naam Buursink hebben verwisseld voor een andere naam (in casu Buursink/ Smalenbroek) zijn slechts één generatie verder vervolgd.  De Klein Buursink's vormen een wezenlijk deel van de familie Buursink en ze zijn hier geheel opgenomen, in de Haaksbergen tak.  Er zijn in totaal ruim 700 personen met de naam Buursink (geweest).  Verder komen hier ruim 1300 leden van aangetrouwde families aan de orde. 

We hebben de Buursink stamboom ingedeeld in zes delen, elk met zijn eigen stamvader, als volgt: 

Alle nu levende Buursinks behoren tot de laatste vier takken. We geven hier persoonsgegevens tot en met generatie XII, ongeveer het niveau van uw grootvader.  

Deze publicatie is beperkt tot de primaire stamboom gegevens van de Buursinks.  Alle brongegevens en veel andere, meer gedetailleerde informatie betreffende elke Buursink zijn beschikbaar in boekvorm.  Dit is het Buursink boek:  

Buursink, John, 2003.  Buursink – Kroniek van een Twentse familie.  626 p., Van Deinse Instituut, Enschede.      ISBN 90-74064-205.

Een gering aantal exemplaren van dit boek is nog beschikbaar.  Als u geïnteresseerd bent, stuur dan een email naar john@buursink.orgProbeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!