Stamboom Batavier

Foto van Arnold Batavier
De publicatie Stamboom Batavier is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 106.500 personen. Vanwege privacy zijn 677 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op maandag 27 november 2023.


VOORWOORD
Ik heb gemerkt dat bij het completeren van mijn stamboom verschillende personen dubbel voorkomen, soms onder hun (latere) familienaam, soms onder hun Patroniem en soms doordat familienamen in de verschillende aktes anders werden geschreven waardoor de indruk ontstond dat het verschillende personen betrof. Tevens eindigde ik veelal met het vermelden van de ouders.
Nu dus druk doende om na te gaan welke personen mogelijk dubbel zijn vermeld en dit te corrigeren, ook om de genoemde ouders na te lopen omdat vaak blijkt dat hun verwanten reeds onderdeel van de stamboom uitmaken; fine-tuning om het maar even zo uit te drukken.
Soms leidt dat tot het samenvoeging en/of verwijdering van personen, soms tot uitbreiding met voorouders om een koppeling tot stand te kunnen brengen.

AANBEVELING
Bezoekers van deze stamboom zou ik willen aanbevelen om zelf verder onderzoek te gaan doen naar de achtergrond van personen en/of families. Een leuke bezigheid die veel vreugde kan brengen en een familiegeschiedenis als het ware kan laten leven. Zoek hiervoor bijvoorbeeld eens naar Notariële Akten, Transportakten enz.. Ook overlijdensakten kunnen inzicht geven over het adres waar familieleden zijn overleden. Veel plezier hiermee!

OORSPRONG
Martinus Leyenhorst (Helsinki, Finland) kwam eens informatie over "onze" familie-tak inwinnen, daarmee werd de interesse voor genealogie gewekt, en was mede de basis voor het opstellen van de Stamboom Batavier.

INHOUD
In deze stamboom vindt u mijn voorouders, hun kinderen, kleinkinderen enz. Op verzoek van familie en/of bekenden ben ik telkens doende om deze stamboom uit te breiden, ondermeer met de voorouders c.a. van aangetrouwde familileden en hun aanhang.
Hierdoor omvat deze stamboom naast de familie Batavier inmiddels tientallen andere families. Eigenlijk allemaal zelfstandige (sub)stambomen, die echter wel allemaal op een of andere wijze een relatie hebben met elkaar en uiteindelijk (indirect) ook met de familie Batavier.
Die relaties zijn natuurlijk niet allemaal zichtbaar, omdat een groot aantal daarvan verloopt via nog in leven zijnde personen.

Die (sub)stambomen heb ik voornamelijk opgesteld door vanuit een persoon de voorvaders vast te leggen. Dit betekent dus dat ik mij in het algemeen beperkt heb om alleen de voorouders in rechte lijn op te zoeken; er zullen dus veel broers en zussen in voorkomen waarvan ik slechts de partner heb vermeld.

OPMERKELIJK
​Na een tip van Jeffrey P. Lieuwen en mooie hulp van Everardus Rollema bleek dat oma Fennetje Blooi nazaat is van Filinski (Veleijnske), en ook voorkomt in het register van nakomelingen van Clara van Sparwoude. Via die familie valt een lijn (nee, nee geen rechte lijn !) te trekken naar de welbekende kunstschilder Rembrandt Harmensz. van Rijn.

Laten we gemakshalve aanvangen bij Fennetje Blooi die in 1888 huwde met Arnoldus Batavier. Zij was dochter van Wouter Blooi, zoon van Fennetje Hendrikse Blooi die ten tijde van de geboorte van Wouter ongehuwd was.
Fennetje Hendrikse blijkt dochter te zijn van Hendrik Janze Veleijnske. De familienaam Blooi komt namelijk pas aan de orde bij de geboorte van Wouter. Volgen we de familietak Veleijnske, dan zien we dat in 1680 Christoffel Veleijnske huwde met Maaijken Willems van Eeden, wiens ouders Willem Roelofsen van Eeden en Dirksken Claessen de Bont waren.
Via deze de Bont tak komen we bij Jannetje Willems de Bont die rond 1545 huwde met Claas Andries Huigensz. Hij was zoon van Andries Huigens en Geertruid Cornelissen van Delft.
Geertruid was eerder gehuwd met Mees Dirksz. Hun zoon, Cornelis Meesz, huwde met Reimtje Cornelisdr van Bancken.
​De dochter van deze Cornelis en Reimtje, Elisabeth Cornelisse (van Tettenrode), huwde met Willem Andries van Zuijtbrouck wiens dochter Neeltje Willems van Zuijtbrouck huwde met Harmen Gerritz van Rhijn, de vader van de beroemde schilder Rembrandt van Rijn.

BRONNEN
In principe zijn bij alle gebeurtenissen ook de bron vermeld. Deze bron-gegevens zijn allemaal vanuit archieven betrokken.
Bij recent overleden personen zijn mogelijk geen bronnen vermeld, deze gegevens komen dan direct vanuit de betreffende familie.
Door derden aangedragen aanvullingen heb ik dankbaar verwerkt; daar waar ik zelf geen bron kon vinden, heb ik (vanzelfsprekend) de aangedragen persoon als bron vermeld.

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.
Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!