Scans zoeken » Informatie over Alle Friezen

Genealogie Online heeft, via de Scans zoeken service, 1.366.685 suggesties gegeven voor scans bij Alle Friezen.

Plaatsnamen

Aengwirden, Ameland, Bolsward, Dokkum, Franeker, Gaasterland, Gaasterland, Harlingen, Heerenveen, Hindeloopen, Ijlst, Leeuwarden, Menameradiel, Schiermonnikoog, Schiermonnikoog, Sloten, Sneek, Stavoren, Súdwest Fryslân, Terschelling, Vlieland, Vlieland, Workum, Dantumadeel, Dantumadiel, Ferwerderadeel, Ferwerderadiel, Ljouwert, Lemsterland, Littenseradiel, Littenseradeel, Achtkarspelen, Snits, Smallingerland, Smellingerlân, Dongeradiel, Dongeradeel, Frjentsjer, Leeuwarderadeel, Frjentsjeradiel, Franekeradeel, Hemelumer Oldeferd, Ljouwerteradiel, Tietjerksteradeel, Tytsjerksteradiel, Het Bildt, Kollumerland c.a., Kollumerlân, Kollumerland, Wymbritseradeel, Wymbritseradiel, Warkum, Kollumerland ca., East-Dongeradiel, Menaldumadeel, Boalsert, Doniawerstal, Barradeel, Barradiel, Utingeradiel, Utingeradeel, Kollumerland ca, Staveren, Starum, Schoterland, Skoatterlân, Oostdongeradeel, West-Dongeradiel, Haskerland, Westdongeradeel, Hylpen


Alle Friezen op InternetOver de Scans zoeken service

Genealogie Online heeft een register opgebouwd met bij archiefwebsites beschikbare scans van doop, trouw, en huwelijks akten en Burgerlijke Stand akten en websites met foto's van grafzerken.Wanneer u uw genealogische gegevens publiceert op Genealogie Online (en elke keer als u uw gegevens bijwerkt) dan worden uw gegevens tegen dit register aangehouden. Het resultaat van deze vergelijking is een lijst met personen uit uw publicatie met daarbij links naar bronnen waar hoogstwaarschijnlijk scans zijn te vinden van geboorte, huwelijk, overlijden of een foto van een grafzerk.

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen
gingen u voor!


Bronnen

Het register bevat informatie over online scans en foto's van grafzerken van de volgende bronnen: