genealogieonline

Over de plaats » Sûdwest Fryslân, Friesland, Nederland

De volgende plaatsen vallen (of vielen) administratief onder deze plaats:
Zurich
Woudsend
Workum
Wons
Wonneburen
Wommels
Wolsum
Witmarsum
Wieuwerd
Westhem
Weste
Warns
Waaxens
Vissersburen
Vijfhuis
Vierhuizen
Uitwellingerga
Tjerkwerd
Tjalhuizum
Tirns
Tinga
Tersoal
Strand
Stavoren
Stadsfenne
Spijk
Spears
Sotterum
Sneek
Smallebrugge
Sjungadijk
Sibrandabuorren
Schraard
Schettens
Scharnegoutum
Scharneburen
Skarl
Sandfirden
Roodhuis
Rijtseterp
Rien
Remswerd
Raerd
Poppenwier
Pingjum
Piekezijl
Piaam
Parrega
Oudega
Osingahuizen
Oppenhuizen
Oosthem
Oosterwierum
Oosterend
Ooste
Offingawier
Nijland
Nykleaster
Nijhuizum
Nijezijl
Nieuw Buren
Molkwerum
Meilahuizen
Makkum
Lytshuzen
Lutkewierum
Longerhouw
Lollum
Loënga
Lippenwoude
Laaxum
Laad en Zaad
Kûbaard
Kromwal
Koufurderrige
Koudum
Koudehuizum
Kornwerderzand
Kooihuizen
Lytse Wierren
Kleine Wiske
Kleine Gaastmeer
Kimswerd
Kampen
Jutrijp
Jouswerd
Jousterp
Jonkershuizen
Jet
Itens
Indijk
Indijk
Ysbrechtum
IJpecolsga
IJlst
Idzega
Idserdaburen
Idsegahuizum
Hommerts
Holle Poarte
Hindeloopen
Hieslum
Hidaard
Hichtum
It Fliet
Hennaard
Hemert
Hemelum
It Heidenskip
Heeg
Hayum
Hartwerd
Harkezijl
Grote Wiske
Grutte Wierren
Greonterp
Grauwe Kat
Gooium
Goënga
Gauw
Galamadammen
Gaastmeer
Gaast
Folsgare
Flânsum
Ferwoude
Exmorrazijl
Exmorra
Engwier
Ingwert
Eemswoude
Edens
Draaisterhuizen
Doniaburen
Dijksterburen
De Hel
De Grits
Dearsum
De Domp
Dedgum
De Blokken
Cornwerd
Burgwerd
Britswerd
Brandeburen
Bozum
Bovenburen
Bolsward
Blauwhuis
Bittens
Bernsterbuorren
Baburen
Baarderburen
Atzeburen
Arum
Arkum
Anneburen
Allingawier
Abbegaasterketting
Abbega
Monsamabuorren
Skrok
Klaeiterp
Tsjerkebuorren
Feytebuorren
Swaenwert
Trijehuzen
Swarte BeienPopulaire familienamen in Sûdwest Fryslân
Archiefstukken uit Sûdwest Fryslân

Geonames logo

Sûdwest Fryslân
Sûdwest Fryslân
Friesland
Nederland
Vlag van Nederland


Gemeentegeschiedenis logo

Bekijk de gemeente geschiedenis van deze plaats.


ArchiefWiki logo

Deze plaats valt in het werkgebied van Gemeente Sneek