genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Cornelis -- Gerrit van (Cornelis -- Gerrit van) Lockhorst

Persoonlijke gegevens Cornelis -- Gerrit van (Cornelis -- Gerrit van) Lockhorst 

Bron 1

Voorouders (en nakomelingen) van Cornelis -- Gerrit van Lockhorst

Willem van der Does
± 1428-± 1510

Cornelis -- Gerrit van Lockhorst
????-1548Gezin van Cornelis -- Gerrit van (Cornelis -- Gerrit van) Lockhorst

Hij is getrouwd met Cornelia van Abcoude van Driebergen

Kind(eren):

  1. Vincent van Lokhorst  1540-1595 


Notities bij Cornelis -- Gerrit van (Cornelis -- Gerrit van) Lockhorst

Heer van Lockhorst, Oud-Teylingen en Slydrecht. Heemraad van Rijnland 7 januari 1510 - 1515, Dijkgraaf van Rijnland 1515, Maag- en Leengetuige van Hendrik van der Does in 1523, Schout van Leiden in 1536, Leenman van de Adbij van St Paulus 1538. Hij compareerde 20 mei 1519 als "Geryt van Lockhorst, Ridder en bekende hoe dat Jan van Lockhorst zijn vader zaliger...". Hij plaatste in de Lockhorstkapel in de St Pieterskerk te Leyden een glas waarop zijne voorvaderen met hunne wapens waren afgebeeld en hijzelf en zijne vrouw met hunne 4 kwartieren: Lockhorst, Rijswijck gez. van Oegstgeest, van der Does en Poelgeest in 1537. Hij verkocht het huis Lockhorst te Leiden en bewoonde Oud-Teylingen, dat sedert veelal Lockhorst genoemd werd hetwelk hij verkregen had in 1511 uit den boedel van zijn kinderloos overleden oud-oom Adriaan van Poelgeest, Ridder en Burgemeester van Leiden die gehuwd was geweest met Metcheld van der Does, zuster van Gerrit's grootvader van moederszijde. Begraven 1548 in de Lockhorster Kapel te Leiden. Bron: Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtse ridderhofsteden (uitgave 1909).

Heer van Lockhorst en Lievendael, beleend bij Willem van Nijenburgh, abt van St Paul en met Sliedrecht 1524. Liet in 1537 een glas maken met zijn wapens voor de St Pieterskerk in Leiden. Hij was Heemraad van Rijnland 1510. Dijkgraaf 1515 en Schout van Leiden 1526 tm 1534, Burgemeester 1513, 1514, 1517, 1536 en 1539. Bron: CBG, collectie Regt.

Beleend met hofstad Lockhorst (te Leusden) in 1497, Oud-Teijlingen (1511), Sliedrecht, ridder (1519), heemraad (1510-1515) en dijkgraaf van Rijnland.

Lenen van het huis van Abcoude:
AMERONGEN
1. Het steenhuis (1453: de hofstede; 1408: met timmering; 1638: nederwerf, boomgaarden en stegen, samen groot 2 morgen 673/4 roeden, zijnde een ridderhofstede, genaamd Lievendaal), in Amerongen en 10 morgen daarnaast, (1453: strekkend van de Spijkdijk tot de gemene straat van Amerongen), boven (1408: de leenman; 1453: erven Elias van Amerongen), beneden (1408: Elias van Amerongen), (1638: zijnde 10 morgen 5 hont 73 roeden hoog en laagland, zijnde 7 morgen 3 hont 15 roeden weiland, strekkend van de gemene heerweg van Amerongen tot de Jacobinisten te Wijk, waar de Spijkdijk lag, boven: Cornelis van Zijl, beneden: Govert van Rheede, ridder, 4 hont noord daaraan, genaamd Buyruskampje, oost en zuid: het Jacobinistenconvent te Wijk, een stuk engeland op de Eng, groot 3 morgen 3 hont 471/2 roeden, oost en noord: de gemene weg,
west: Tonis Adriaansz. Quint, zuid: weduwe Gijsbert Dirksz., een stuk engeland, groot 1 morgen 3 hont 1/4 roeden, zuid: de gemene weg, een stuk engeland op de Berg, groot 3 hont 16 roeden, oost: de heren van St. Katherijne te Utrecht, west: de gemene weg, zuid: het klooster te Wijk, 1 morgen 5 hont 411/2 roeden, eertijds bos, oost: de Berg of het gemene bos, west en zuid: St. Barbarabroederschap te Amerongen, samen bij meting eertijds van Bruno van Cuyk, landmeter, 20 morgen 3 hont 82 roeden, en 10 hont op de Eng, genaamd Meden, oost en west: de gemene Veenweg, zuid: de juffers van Driebergen, noord: het klooster van Wijk).
20-10-1518: Gerard van Lokhorst, ridder, voor Cornelia, dochter van Johan van Driebergen, zijn vrouw, 282 fol. 22.
6-9-1525: Gerard van Lokhorst, ridder, voor Cornelia, dochter van Johan van Driebergen, zijn vrouw, 285 fol. 15.
18-3-1530: Gerard van Lokhorst, ridder, voor Cornelia, dochter van Johan van Driebergen, zijn vrouw, lh. 133 fol. 23.
2-12-1578: Vincent van Lokhorst bij dode van Cornelia van Driebergen, zijn moeder, 98 fol. 34.
16-8-1595: Bernard uten Eng voor Geertruida van Lokhorst, gehuwd met Nikolaas van Matenesse, bij dode van Vincent, haar vader, 135 fol. 26, 136 fol. 83v-84.
10-4-1628: Cornelis van Sijpenesse voor de jonkvrouw van Hazerswoude van Lokhorst, wonend op het huis Oud-Teilingen alias Lokhorst, bij dode van Nikolaas van Matenesse, 135 fol. 26.
30-7-1631: Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst enz., bij dode van Geertruida van Lokhorst, zijn moeder, 137 B fol. 85v-86.
11-6-1638: Adriaan Ploos van Amstel, ridder van St. Michiel, heer van Oudegein, Tienhoven, 't Gein enz., bij overdracht door Cornelis van Sijpenesse voor Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst enz., 103 fol. 237v-245v.

105C. 308 gouden karolusgundens op het leen, te lossen met f 4800,- (1545: vermeerderd met een zelfde bedrag). (Het leen is 105. Het huis, genaamd Heemskerk, (1612: Marquette), (1398: met duinen, molen, zwanen en toebehoren; 1612: met de heerlijkheid en de hoge, middele en lage jurisdictie twee roeden buiten de gracht). â€Â¦
16-10-1544: Gerard van Lokhorst, raad van het leenhof van Holland, ridder, bij overdracht door Adriaan de Lanella, procureur postulant, voor heer Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen enz. LRK 126 c.Kenn. fo 14v-15.
1-6-1545: Gerard van Lokhorst, ridder, bij overdracht door Willem van der Criep, procureur postulant bij het Hof van Holland, voor heer Cornelis van Bergen, LRK 126 c.Kenn. fo 15v-16.
21-3-1565: Vincent van Lokhorst heer Gerardsz. bij dode van Willem van Lokhorst, raad in het leenhof, ridder, zijn broer, LRK 130 c.Kenn. fo 17.

138. Een halve hoeve, (1469: vermeerderd tot een hele hoeve; 1549: veld of veen) in Maarsseveen in het gerecht van de heer van Abcoude
11-5-1529: Gerard van Lokhorst, ridder, bij overdracht door Gijsbert van Lokhorst, LRK 125 c.Amstell. fo 1.

33. Het ambacht van Oversliedrecht (1569: Sliedrecht), gelegen tussen de kerk en Matena, met tienden
5-4-1497: Mr. Pieter Keisersz. voor Gerard van Lokhorst bij dode van Jan, diens vader, Hackfort, 84 fo. 15~.
9-7-1509: Hulde van Gerard van Lokhorst, charter Byland.
12-11-1521: Gerard van Lokhorst, ridder, vermeld, LRK 286 fo. 253~.

158. 2 morgen land in Oudshoorn
20-2-1510: Gerard van Lokhorst voor Adriana van der Does, zijn moeder, bij dode van Willem, haar vader, fo. 457.

180.  3 morgen land in Leiderdorp, (1355: gelegen tussen Zijl en Marne; 1388: naast Jan Neskens boomgaard), (1449: die Frank van der Does, broer van de leenman, in achterleen houdt).
10-12-1461: Willem van der Does bij dode van Dirk, zijn vader, LRK 117 c.Nd.Holland fo 6.
18-2-1510: Gerard van Lokhorst voor Adriana van der Does, weduwe Jan van Lokhorst, zijn moeder, bij dode van Willem, haar vader, LRK 123 c.Nd.Holland fo 21v.

98. 2 morgen land in Warmond aan de noordzijde in de Negen hoeven, (1444: verminderd tot 1 Vz hont) , noord: de leenman, oost: Jan Duker Dirksz., zuid: Gerard Jansz., west: Gelburg met Avenven., (1444: noordoost: de leenman met de Lange morgen, zuidwest: Jacob Evert, zuidoost: de leenman, noordwest: Avenven) , (1472: jaarlijks 11 s. 6 d. waardig).
11-8-1513: Gerard van Lokhorst bij overdracht door Pieter Maurijnsz. voor Christina Bartholomeusd., diens vrouw, RA. Arnhem, huis Hackfort, 84 fo. 2v, 570 fo. 354~.

107. De ambachtsheerlijkheid van Noordwijk met wind en (1478: zuid) molen, het schoutambt en een derde van de boetes, die de baljuw berecht, met toebehoren.
29-3-1502: Dirk van der Does voor Jan, zijn zoon, bij dode van Jan van Noordwijk, heer van Noordwijkerhout, ridder, diens oudoom, met lijftocht van Johanna, dochter van Jan van Reimerswaal, weduwe Jan van Noordwijk, op 200 pond hollands, LRK 122 c.Zd.Holland fo. 31v en fo. 39~.
13-1-1520: Hulde van Jan van der Does, LRK 122 c.Nd.Holland fo. 31~.
21-3-1525: Belast voor Gerard van Lokhorst, ridder, met 20 pond door Jan van der Does Dirksz., te lossen 1:16, LRK 124 c.Nd.Holland fo. 70-71.

36. 12 morgen land ter 12 morgen land ter Vennep in het gerecht van de burggraaf van Leiden
23-1-1497: Cornelis Evertsz. voor Gerard van Lokhorst bij dode van Jan, diens vader, LRK 122 c.Nd.Holland fo. 1.
24-4-1510: Hulde van Gerard van Lokhorst, LRK 122 c.Nd.Holland fo. lv.

7. Een woning in Voorburg met land, geest en veen
4-4-1543: Een zaak belast voor Gerard van Lokhorst, ridder, met 60 gouden karolusguldens door Cornelis van Zwieten, te lossen 1:8, LRK 126 c.Nd.Holland fo. 53v-54v.

464.  Het ambacht van Zoeterwoude (1543: en Stompwijk), zijnde de (1281: lage) ban van 2 s. en daar beneden (1305: zoals de ambachtsheren van Holland).
4-4-1543: Belast voor Gerard van Lokhorst, ridder, met 60 gouden karolusguldens door Cornelis van Zwieten, ambachtsheer van Zoeterwoude, te lossen 1:18, LRK 126 c.N?I.Holland fo 53v-54~.

473. Zijn woning (1401: en huizing) van Boshuizen en 50 (1390: 20; 1410: 21) morgen land (1390: in Boshuizer weer in Zoeterwoude; 1468: buiten Leiden), strekkend van de Rijn tot de Vronemade, (1447: strekkend noord uit de Rijn zuid tot Floris van de Boekhorst)
3-12-1517: Belast voor Gerard van Lokhorst, ridder, met 2 pond op 6 morgen door Willem van Boshuizen, te lossen 1:16, LRK 124 c.Nd.Holland fo 1-2.

Oegstgeest
102. 3 morgen veenland op de Mors, gemeen in 7 morgen land met de heilige geest te Leyden en Willem Jan Kerstensz. Belend ten oosten: de heerweg, ten zuiden: de abdis van Reynsburch en de Baernaerdijten broeders te Weeremont, ten westen: de abdis van Reynsburch en Pieter van Zijl, ten
noorden: de abdis van Reynsburch en jonge Dirck Joosten.
9-3-1516: Gherit van Lockhorst, ridder, draagt namens zijn moeder Adriana van der Does, het leen op uit eigen, in ruil voor het leen no. 101.

2 Morgen land, gelegen in de ,,negen koevenneâ€Â, te Warmond.
11 - 8- 1495 (570/354): Kristyn Bartelmeesdr. Pieter Mouryns deden de eet ende haer verlijt 1495 ende op die selve tyt is dit leen overgeset op Gerrit van Lockhorst opte ll. dach in Augusto.

129. Een, kamp land van 8 hond, achter Wouter Blocx over de Lee, belend ten zuidwesten: de zusters van Warmonde, ten zuidoosten: het godshuis van Warmonde, ten noorden: Willem Heerman (1470: de Lee, ten oosten: Symon van Woudel.
4-1-1521: Heer Gerrit van Lockhorst, ridder, na overdracht door Jan van Berendrecht na naasting van de koop, die Cornelis Jansz. te Warmondt had gedaan van Jan van Berendrecht.

LEENMANNEN VAN RAEPHORST, WAARVAN GEEN BELENINGEN ZIJN VERMELD
Gerrit van Lockhorst: 5-7-1515 (C, blz. 9).

132. 10 hond land in twee percelen, het eerste genaamd Hollanders acker met een hofstede, die van Hollander was, het tweede groot 1 morgen, genaamd Coppers morgen.
.-.-.: Ghijsbert Hugenz. na overdracht door heer Jacob die bastaertszoon van Borsselen.
.-~1523: Heer Gerijt van Lochorst, ridder, na overdracht door Ghijsbert Hugenz.

1391.  Akten van belening met de buitengors, genaamd de Rietbroek in Poortugaal, met bijbehorende akte van verpachting van deze buitengors
Datering 1476-1564
NB Beleningen van:
Jan van Driebergen, 1476, als ook met het goed Oud en Nieuw-Engeland
Gerrit van Lockhorst, 1524 (verpachting)
Willem van Lockhorst, 1559
Vincent van Lockhorst, 1564
(Toegangsnummer: 0556, Archieftitel: Huis Verwolde, Gelders Archief)

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Cornelis -- Gerrit van (Cornelis -- Gerrit van) Lockhorst?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. lockhorst.ged, downloaded 08 Feb 2007
  2. DTB

Over de familienaam Lockhorst