genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Cornelia van Abcoude van (Cornelia van Abcoude van) Driebergen

Persoonlijke gegevens Cornelia van Abcoude van (Cornelia van Abcoude van) Driebergen 

Bron 1

Voorouders (en nakomelingen) van Cornelia van Abcoude van Driebergen

Cornelia van Abcoude van Driebergen
????-1578Gezin van Cornelia van Abcoude van (Cornelia van Abcoude van) Driebergen

Zij is getrouwd met Cornelis -- Gerrit van Lockhorst

Kind(eren):

  1. Vincent van Lokhorst  1540-1595 


Notities bij Cornelia van Abcoude van (Cornelia van Abcoude van) Driebergen

Kocht op 28.11.1552 het slot Heemstede.

E: Gevierendeeld. 1 en 4 in rood drie zilveren zuilen waarvan een zwart rechterschuinstreep, 2 en 4 in zwart een zilveren leeuw, gekroond.

Vrouwe van Lievendaal, met Lievendaal beleend 4 februari 1498, zij testeerde in 1577 en overleed 7 december 1578 en werd bij haar man begraven. Bron: Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtse ridderhofsteden (uitgave 1909).

Kocht Heemstede in 1554 van Roeland van Heemstede.

23 Aug 1548. Joffr. Geertruyt van Ghent Jandr. weduwe van Driebergen en vroue Cornelia van Driebergen weduwe Gheryt van Lockhorst, ridder, leggen een verklaring af betreffende een dispositie van Gheryt van Lockhorst, hun schoonzoon en man, over zijn eigen goederen en die hem aangekomen zijn van wijlen zijn moeder Joffr. Adryana van der Does weduwe Johan van Lockhorst, alsook Joffr. Geertruyt voornoemd. De erven hebben op 8 aug. 1548 een accoord gemaakt, hetwelk wordt geapprobeerd. Bron: G.A, Utrecht, stadsarchief nr. 703.

29. Akte van afstand door Roeland van Heemstede van alle rechten op de Heerlijkheid, huis, landen en goederen van Heemstede, met de vogelerij, zwaanderij, enzovoort, ten behoeve van Cornelia van Driebergen, weduwe van ridder Geryt van Lockhorst, die reeds met Heemstede beleend was geworden; verleden voor Jacob van der Does en Jan van Brouchoven, leenmannen van Holland
datering26 augustus 1557.
nb Op perkament, met de uithangende zegels van de leenmannen. Cornelia van Driebergen, weduwe van Geryt van Lockhorst, werd op 17 januari 1553 met Heemstede beleend, dat zij op 28 november 1552 bij decreet van het hof van Holland gekocht had en in het bezit waarvan zij bevestigd werd bij sententie van de Groote Raad te Mechelen van 1 december 1554. (Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

17. Een uitland genaamd de rietbroeck van de uitslag van Rughesande met de erbij gelegen cleyne schair, ten noorden van het Oude land van Poortegale voor Rughesant tussen de oude zeedijk en de Maes, met de koren- en lammertiende, de droge dijk, het recht tot benoeming van schout en schepenen en het maken, van keuren tot een hoogte van 27 schelling hollands. Het buitendijkse land blijft als riet liggen, ,dat niet vroeger dan elders mag worden gesneden.
15-3-1499: Jonkvrouwe Cornelije van Drijebergen, hulde door Jan van der Zevender, bij dode van haar vader Jan van Drijebergen (1.h. 122, cap. Arckel, f 5~).

268.  Akte van erfpachtverlening door de graaf van Holland aan Cornelia van Driebergen, weduwe van Gerrit van Lockhorst, van de duinen van Heemstede ter grootte van 450 morgen, grenzend ten zuiden aan de Kennemerbeek, ten noorden aan de Haarlemmerhout, ten westen aan de duinen van Brederode en ten oosten aan het dorp Heemstede, uitgezonderd het Jan van Saenens-duin, voor 75 gouden Carolusgulden per jaar te betalen op St. Maarten in de winter, alsmede 3� Carolusgulden van elke morgen duin tot bouw- of weiland ontgonnen, waarbij hij het recht behoudt op alle eiken- en beukenbomen en op de helft van de boeten opgelegd als gevolg van overtredingen binnen de voornoemde duinen. Datering 23 oktober 1556. NB Op perkament, met uithangend zegel in rode was van Philips, koning van Castilië en graaf van Holland. (Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

415 ().  Akte van transport door Roeland van Heemstede aan Cornelia van Driebergen, weduwe van Gerrit van Lockhorst, van het Jus Patronatis over een 'beneficie, vicarie, kapelrie en officie, gehouden en liggend binnen het Huis van Heemstede'; alsmede van het recht dat hij heeft uit krachte van een akte van een akte van 30 mei 1524 op de 'kapel, genaamd Heemstede', in de kerk van de St. Jansheren te Haarlem; en nog van het recht dat hij heeft op een 'gestoelte' in de kerk te Noordwijk; verleden te Leiden in het St. Cathrijnen zusterhuis, 26 augustus 1557
NB Ondertekend met het merk van de notaris Philips Vranckenzoon. Afschrift in register nr. 416 folio 4. De confirmatie van de pauselijke legaat volgt op folio 6. Hier pro memorie opgenomen. Zie nr. 416 folio 4
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

414.  Akte waarin kardinaal Carolus Carafa, pauselijk legaat te Brussel, de overdracht goedkeurt van het Jus Patronatus van de kerk te Heemstede door Roeland van Heemstede aan Cornelia van Driebergen, weduwe van Gerit van Lochorst. Met bijlagen
Datering 13 februari 1557
NB Op perkament met uithangend zegel aan rode koorden
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Cornelia van Abcoude van (Cornelia van Abcoude van) Driebergen?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. lockhorst.ged, downloaded 08 Feb 2007

Over de familienaam Driebergen