Genealogie Kuijper » Klaas Kuiper (± 1796-1852)

Persoonlijke gegevens Klaas Kuiper 


Verwantschap Klaas Kuiper


Voorouders (en nakomelingen) van Klaas Kuiper


Gezin van Klaas Kuiper

Hij is getrouwd met Trijntje Aris Groot.

Toestemming voor het huwelijk is 9 juli 1826 verkregen te Bergen, NH.

Zij zijn getrouwd op 23 juli 1826 te Bergen, NH.Bron 16

Bruid: weduwe van Jan van Assum. Verklaart geen schrijven te hebben geleerd.
Bruidegom: in 1826 kan hij schrijven. Schrijft zijn naam met "ij": Klaas Kuijper,
dit i.t.t. de burgemeester, opsteller van de huwelijksakte, die vermeldt "Klaas Kuiper".

De verloofden melden (desgevraagd) onder Presentatie van Eede "het afsterven hunner wederzijdse grootouders, dog tijd en plaats daarvan niet te weeten".
(Dit was in de begintijd van de Burgerlijke Stand een standaardvraag. Meestal was dit daarop het antwoord, red.)

Huwelijksgetuigen zijn geen bloedverwanten van het huwelijkspaar, wel plaatsgenoten.

Kind(eren):

 1. Cornelis (Cor) Kuiper  1827-1903 
 2. Maartje Kuiper  1829-1877 
 3. Geertje Kuijper  1831-1833
 4. Geertje Kuijper  1833-1892 
 5. Antje Kuijper  1836-1899 
 6. Catharina (Trijntje) Kuiper  1838-1842
 7. Aris Kuijper  1841-1844


Notities over Klaas Kuiper

ook: Claas
ook: Kuiper

Vervolg ZUIDERREKER WATERMOLEN (1766), 2 notities.

Er was in februari 1765 een speciale vergadering gehouden van de gezamenlijke ingelanden van de Zuider- en Midden-Rekerpolder over een mogelijke fusie van beide polders. In de Zuider-Rekerpolder voelde men echter niet voor een combinatie en daarop besluiten de ingelanden van de Midden-Rekerpolder“een…nieuwe agtkante molen door Arent van Aken en Cornelis Bakker in dagloon te doen maken”.
RAA, AZMR inv.nrs. 11; inv.nr. 14; inv.nr. 12passim.
Ibidem, rekeningen 1764 en 1782.
Ibidem, rekeningen 1765 en 1766; inv.nr. 2, rekening 1764.

~ Van de fusie van beide polders, de Midden-Rekerpolder met de Zuider-Rekerpolder, tot de reglementering (1802-1860) ~

In 1802 worden de twee polders het echter wel eens. Op 24 februari van dat jaar besluiten de ingelanden in een gezamenlijke vergadering op het raadhuis te Bergen een proef te nemen met bemaling van beide polders door de zware achtkantige watermolen van de Midden-Rekerpolder. Om de samenwerking te regelen wordt een contract opgesteld dat bij elkaar 17 bepalingen bevatte. Wanneer de proef naar tevredenheid uitvalt, zullen de polders totaal fuseren ofwel“een Lighaam…uitmaaken en hunne molengelden als anders op een Egaale Voet…betaalen” . Ibidem, inv.nr. 50, na rekening 1802, art. 4. Natuurlijk moeten er de werken -waaronder het leggen van een duiker- worden uitgevoerd om de waterhuishoudingen aan elkaar te knopen. De Midden-Rekerpolder blijkt nog steeds ’s winters blank te staan. Het contract bepaalt dat de molenaar daar zeven weken voor mei moet beginnen met malen. Zit op dat moment de Zuider-Rekerpolder door regen ook met veel water, dan dient de molenaar de ene dag voor de Midden-Rekerpolder te malen en de andere voor de Zuider-Rekerpolder en wel door het sluiten en openen van de duikers. Het dagelijks beheer van de gecombineerde polder blijft in handen van twee molenmeesters, een uit de Midden- en een uit de Zuider-Rekerpolder. Wel moet iedere polder nog zijn eigen schulden afbetalen. Ibidem, zie ook inv.nr. 24; inv.nr. 70.

De proef verloopt goed en de molen van de Zuider-Rekerpolder wordt op een veiling verkocht zoals in het contract van 1802 bepaald. De Zuider Rekermolen is afgebroken na 1829.
Ibidem, rekeningen 1803, 1807; inv.nr. 55, bijlagen 1803; D. Aten*, Inventaris van het archief van de Damlanderpolder 1673-1966* (Alkmaar 2003) p. 4.
(Bron: Archief van de Zuider- en Midden-Rekerpolder 1649-1965 (archiefbewaarplaats: Regionaal Archief Alkmaar))

~ Archief van de Oudburgerpolder ~

Wanneer de Oudburgerpolder precies gestalte kreeg is onduidelijk. In ieder geval werd het gebied rond Bergen reeds in de middeleeuwen door het leggen van diverse dijkjes in kleinere waterstaatkundige eenheden verdeeld. De Oudburgerpolder grensde aan de zuidzijde aan de Kerkedijk en Klaassendijk, daterende uit respectievelijk het einde van de 12e , en de eerste helft van de 13e eeuw. De Banscheidingssloot op de grens van Bergen en Schoorl vormde tevens de afscheiding tussen de Oudburger- en Aagtdorperpolder.
J. Westenberg,Kennemer dijkgeschiedenis (Amsterdam, Londen 1974) pp. 35, 60, figuren 16 en 17.

We vinden de polder voor het eerst compleet met molen terug op de bekende kaart van Blaeu van de heerlijkheid Bergen uit circa 1660. Pas vanaf het jaar 1708 kunnen we de historie van de Oudburgerpolder wat meer in detail volgen omdat vanaf dit jaar de rekeningen bewaard zijn gebleven. Het blijkt dan dat schout en schepenen van Bergen als dijkgraaf en heemraden overeenkomstig het oude Kennemerrecht betrokken waren bij de schouw en het opstellen van de keuren of verordeningen. Bovendien beëdigde de schout de twee molenmeesters van de polder. Deze waren belast met het dagelijks beheer van de polderwerken, met name de molen. De molenmeesters legden ieder jaar op het raadhuis van Bergen rekening en verantwoording af van hun financieel beheer. De aanwezige ingelanden kozen dan meteen twee nieuwe molenmeesters. Aan het begin van de 18e eeuw was overigens de toenmalige schout, Anthony de Lange, tevens enkele jaren molenmeester. Voorts is in dezelfde tijd nog sprake van de aanstelling van een serie hoofdingelanden in de vorm van schout De Lange, de kerkmeesters en secretaris Simon van der Mij door de vrouwe van Bergen.
Regionaal Archief Alkmaar (RAA), archief Oudburgerpolder (AO) inv.nr. 39,passim , speciaal fol. 32r., 94v., 138r.

Grootste onkostenpost was wel het onderhoud van de molen, waaraan altijd wel iets te repareren viel. Andere aandachtspunten vormde het onderhoud van de al even genoemde Banscheidingssloot met het sluisje aan het uiteinde. Deze sloot was niet alleen voor de afwatering, maar ook als vaarweg van belang. Zie RAA, AO inv.nr. 81. Er werd tenslotte ook wel eens iets ondernomen dat niet direct op de weg van de polder lag, maar wel tot het breed belang van de ingelanden behoorde. Zo besloot men in 1767 op polderkosten een post of bruggetje over een sloot tussen de Hooidijk en Schapenlaan te laten maken“tot passagie der bul” of dorpsstier. RAA, AO inv.nr. 39,passim , speciaal fol. 70r., 78v.

De Bataafse Revolutie van 1795 bracht in de zojuist geschetste bestuurlijke constellatie geen verandering van betekenis. Wel accepteerde men in 1808 niet zondermeer de nieuwe schout van het dorp als dijkgraaf. De polders onder Bergen wezen gecommitteerden aan om over de kwestie te overleggen. Die benoemden tenslotte toch de nieuwe schout, Hendrik van Vladeracken, tot dijkgraaf. Ook het einde van de Franse heerschappij in 1813 en de instelling van het Koninkrijk vormde geen aanleiding voor veranderingen. Van Vladeracken werd burgemeester en ging als dijkgraaf samen met de leden van de gemeenteraad als heemraden gewoon door met het schouwen van de poldersloten en de opstelling van keuren en wel onder de naam van Ingelandsbestuur van Bergen. Als vanouds bleef de gemeente ook zorgen voor de beplanting van de binnenduinen en het beheer van de beken en wateringen in het oningepolderde hoge land en enkele waterlopen tussen de polders voor de afvoer van duinval met de bijbehorende bruggen en duikers en de wegen. RAA, AO inv.nr. 40, rekeningen 1807, 1852.
(Bron: Archief van de Oudburgerpolder 1657-1965, archiefbewaarplaats: Regionaal Archief Alkmaar)

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Klaas Kuiper?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Rooms Katholiek doopboeken Bergen NH 1721-1802 (3a) en 1802-1811 (4a)
 2. Militie - Registers Ingeschrevenen voor den Dienstplicht 1817
 3. Regionaal Archief Alkmaar
 4. Doop- en Trouwboeken 1721-1802, RK Statie Bergen: St. Petrus en Paulus
 5. Burgerlijke Stand Bergen NH geboorte-akte 01-05-1827, aktenr 15
 6. Burgerlijke Stand Bergen NH geboorte-akte 13-02-1829, aktenr 5
 7. Burgerlijke Stand Bergen NH geboorte-akte 16-05-1831, aktenr 16
 8. Burgerlijke Stand Bergen NH geboorte-akte 05-06-1833, aktenr 18
 9. Burgerlijke Stand Bergen NH geboorte-akte 02-09-1836, aktenr 26
 10. Burgerlijke Stand Bergen NH geboorte-akte 20-09-1838, aktenr 30
 11. Ingezetenen Bergen NH 1840
 12. Burgerljke Stand Bergen NH geboorte-akte 16-08-1841, aktenr 19
 13. Burgerlijke Stand Bergen NH overlijdensakte 18-02-1844, aktenr 7
 14. Burgerlijke Stand Bergen NH overlijdensakte 01-06-1852, aktenr 16
 15. Burgerlijke Stand Bergen NH overlijdensakte 1 juni 1852, aktenr 16
 16. Burgerlijke Stand Bergen NH trouwakte 23-07-1826, aktenr 6

Tijdbalk Klaas Kuiper

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Kuiper

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Kuiper.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Kuiper.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Kuiper (onder)zoekt.

Historische gebeurtenissen


 • De temperatuur op 1 november 1796 lag rond de 8,0 °C. Er was 22 mm neerslagDe wind kwam overheersend uit het noord-westen. Typering van het weer: betrokken. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1796: Bron: Wikipedia
  • 1 maart » In Den Haag komt de eerste democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging bijeen, de Eerste Nationale Vergadering.
  • 2 maart » Napoleon Bonaparte wordt benoemd tot opperbevelhebber van het Franse leger in Italië.
  • 14 mei » Eerste vaccinaties tegen pokken door Edward Jenner.
  • 1 september » Wet van 5 Fructidor an IV. Opheffing van alle geestelijke instellingen (kloosters, kapittels, enz.) in de Eerste Franse Republiek, inclusief de geannexeerde gebieden (o.a. de Zuidelijke Nederlanden, het Prinsbisdom Luik en Maastricht).
  • 19 september » George Washington houdt zijn afscheidsrede.
  • 11 december » De kloosterlingen van Abdij van Villers worden door Franse troepen verdreven uit hun abdij omdat de abt de zijde koos van keizer Leopold II van het Heilige Roomse Rijk.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 23 juli 1826 lag rond de 19,0 °C. De wind kwam overheersend uit het noord-westen. Typering van het weer: half bewolkt. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1826: Bron: Wikipedia
  • 6 juni » Oprichting van de kristalfabriek van Val-Saint-Lambert.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 31 mei 1852 lag rond de 12,9 °C. Er was 0.8 mm neerslag. De relatieve luchtvochtigheid was 62%. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • Van 1 november 1849 tot 19 april 1853 was er in Nederland het kabinet Thorbecke I met als eerste minister Mr. J.R. Thorbecke (liberaal).
 • In het jaar 1852: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 3,3 miljoen inwoners.
  • 1 januari » In Nederland wordt de postzegel ingevoerd. (Zie ook: Eerste postzegelemissie Nederland)
  • 20 maart » Het boek De hut van Oom Tom van Harriet Beecher Stowe wordt gepubliceerd.
  • 9 april » Eedaflegging van de latere koning Leopold II in de Belgische Senaat.
  • 1 juli » Het Haarlemmermeer valt droog.
  • 12 november » Op het Proces van Keulen worden de "Keulse Communisten" beschuldigd van hoogverraad. Zeven van de 11 aanwezige beschuldigden worden veroordeeld tot in totaal 36 jaar vestingstraf. Dit proces "besluit de eerste fase van de Duitse arbeidersbeweging" zegt Friedrich Engels.
  • 2 december » Napoleon III wordt keizer van Frankrijk.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Bron: Wikipedia
Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Genealogie Kuijper is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Helga Kuijper, "Genealogie Kuijper", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-kuijper/I302.php : benaderd 24 september 2023), "Klaas Kuiper (± 1796-1852)".