généalogieonline

Schoolmeesters in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1648-1795

Photo de Louk Box

La publication Schoolmeesters in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1648-1795 est composée par (contacter l'auteur). L'ensemble de données se compose de 9 158 personnes , pour cause de vie privée les détails de 16 personnes ne sont pas publiés. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources.


Het bestand 'Schoolmeesters in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 1648-1795' bevat alle schoolmeesters met een officiële aanstelling door de Raad van State in de aangegeven periode.  Het bestand is gebaseerd op de indrukwekkende studie van H. Th.M.Roosenboom De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1648 tot 1795 Tilburg 1997. Tevens op het werk van Kooistra-Kruyf & Smit 'Schoolmeesters in de Generaliteitslanden' Genealogisch Tijdschrift voor Oost Brabant 1990 (4) 3: 193-196 en Leget-Kuylen & Leget in een artikel met dezelfde naam in hetzelfde tijdschrift (1989 (4) 3: 129-134. Ook is gebruik gemaakt van wijlen de heer A F N van Asten gemaakte Bronbewerking van de Schepenprotokollen Heeze-Leende [afgekort als "vA"], die hij welwillend ter beschikking stelde. 

Hoewel overwegend protestantse schoolmeesters werkzaam waren, zijn waar mogelijk ook katholieke schoolmeesters opgenomen voorzover deze een officiële aanstelling hadden. Begin- en eindpunt worden gevormd door de aangegeven periode, maar ook andere schoolmeesters zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor de betrokken dorpen; in sommige gevallen (verwantschap) zijn ook aanstellingen van buiten de Meierij meegenomen, vooral in het grensgebied met Gelderland en Holland.

Het bestand vormt deel van een lopend onderzoek naar verwantschappelijke relaties onder schoolmeestersgeslachten in de Meierij. Een eerste publicatie verscheen in 1999 onder de titel 'Meesterlijke verwantschap'  Brabants Heem 1999 (51) 3: 88-99 . Doordat het bestand in de loop der jaren op verschillende computers en onder verschillende programma's [HazaData, ProGen, Gramps] werd bewerkt, doen zich 'vertaalproblemen' voor, waarvoor ik me excuseer.

Het bevat gegevens overgenomen uit genoemde bronnen  en bewerkte verwantschapsverbanden. Prioriteit lag oorspronkelijk bij Brabantse geslachten, zoals Box, Bijnen, Danckers, Deckers, Fabri, Roessingh, Wijnands en Zijnen. 'Immigranten' geslachten zoals Bell, Ente, Feylingius volgden. Tenslotte wordt gepoogd mogelijke verbanden te leggen met overige [schoolmeesters]geslachten en aldus inzicht te verkrijgen in de verwantschapsnetwerken die deze kleine protestantse gemeenschap verbonden en een verbinding vormden met de rest van de Republiek. 

In 2020 is meer dan de helft van de schoolmeesters genealogisch ‘geduid’, dwz. ouders, partners en kinderen zijn vastgesteld. Hierbij hebben de bestanden of zoekmachines van BHIC, De Nederlandsche Leeuw, FamilySearch, Google, GOTB, OpenArchieven, RHCe, SALHA en WWW een belangrijke rol gespeeld. Ook de schoolmeesters en meesteressen zijn opgenomen die te Den Bosch stonden. Het totaal omvat rond 8535 personen met rond 2565 achternamen.

Het bestand is in voortdurende ontwikkeling, mede aan de hand van opmerkingen van collega onderzoekers. Opmerkingen en suggesties zijn dus van harte welkom!

Louk Box
Leiden 28 -4- 2021


Index de noms de famille


Point de départ de cette publicationAujourd'hui dans le passé


Autres publications par Louk Box

Voir la liste complète des publicaties généalogique en Louk Box

Essayez ce service sans engagement

plus de 7 500 généalogistes vous précédée!