Family tree S/Zandee

Picture of J.C. Zandee
The Family tree S/Zandee publication was prepared by (contact the author) and consists of 4,420 persons. Because of privacy, 2,057 persons are not made visible. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page. This publication was last updated on Saturday, July 3, 2010.


De familie Sandee / Zandee, zeker vanaf de 16 e eeuw afkomstig uit Kruiningen Zeeland- Zuid Beveland. Veel Sandee-en zijn op Tholen terecht gekomen. Een agrarische familie met veel arbeiders, boeren en hereboeren, grootgrondbezitters, maar ook schepenen en burgemeesters. Doordat de S / Zandee gezinnen nogal groot waren, is van grootgrondbezit door vererving niet  veel overgebleven. Wel de Sandeeweg in Kruiningen (ook Yerseke), waaraan vroeger o.a. een hofstede Zandee was gelegen met veel land. Aan de hofsteden Kwistenburg bij 's-Gravenpolder, Altijt Zorg bij Kloetinge en De Noordhoek bij Kloetinge(bron: Oude Boerderijen in Zeeland door W.E.P. IJsseldijk)is de naam Zandee verbonden geweest. De voorlopige stamvader van de familie, woonde ca. 1515 op 't Sand ee to Cruijninghe , waar dus ook de familienaam zeer waarschijnlijk van is afgeleid. De familie  heeft ook wetenschappers voortgebracht: o.a. de voormalige(2011) Minister President van vier kabinetten prof. dr. Jan Peter Balkenende, prof. dr. Jan Zandee, Godgeleerde en Egyptoloog. Prof.Dr. Daniel Isaak Zandee - dierfysioloog, en nog vele andere. Het geloof heeft in de historie van de familie een belangrijke plaats ingenomen. Er waren destijds wel 26 geloofsgemeenschappen in Zeeland. Het schrijven van de naam met een S of Z, heeft hier waarschijnlijk invloed op gehad. In de diverse bronvermeldingen, worden zowel de S als Z gehanteerd. Vele publikaties hebben het licht gezien. Diverse takken zijn over de wereld verspreid, o.a. Canada de Verenigde Staten en zelfs Argentinie. To.t op de dag van vandaag (2021) worden door de beheerder nog contacten onderhouden en onderzoek gedaan om de stamboom te vervolmaken. Aanvullingen zijn die nog steeds  (2021)van harte welkom, het liefst voorzien van foto's en mogelijk relevante familieverhalen (johan.zandee@gmail.com)

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.


Index of surnames
Today in the past

Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!