genealogyonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge) (1460-1532)

Personal data Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge) 


Ancestors (and descendant) of Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)


Household of Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)

He is married to Eelck Sjoerdts van Aylva.

They got married about 1510 at Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland.


Child(ren):

  1. Anna Ulbes Rispens  1510-????
  2. Gerlof Ulbes (Gerloff Ulbetz Wlbes) Rispens  ± 1510-1587 
  3. Sjoerdje Ulbesdr (Syurdtke) Thoe Rispens  ± 1530-< 1591 
  4. Gaets Ulbes Rispens  > 1530-????
  5. Syuerdt Ulbes Rispens  1532-???? 


Notes about Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)

Schepen en armvoogd te Bolsward.
Plv.grietman Hennaarderadeel.
Zie ook N.L.1989-35 en GJB 1995-148, GJB 1999-203.

http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm
GJB 2013-173 K.P.de Boer:
In 1511 gebruiker en grotendeels eigenaar van een sate Osingahuis te Oosterend (later stem 4).
In 1531 doet hij nog landaankopen.
HEN 36-6 d.d. 1531 en 75v d.d. 2-10-1532: Heer Sibren, pastoor te Pingjum, en Aleff Syurdts (Aylva) te Witmarsum als voogden over de weeskinderen van Ulbet Ulbets staan de weduwe Eelck bij in de zaak tegen Lolle Tzialincxs (GJB 2013-173).
Vermoedelijk was hij plv.grietman van Hennaarderadeel.
Zie ook N.L. 1989-35 en GJB 1995-148, GJB 1999-203.

Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden: Ulbet Ulbetz Rispens; subst.-grietman van Hennaarderadeel, overl. ca. 1532,
tr. Eelck Syurdtsdr van Aylva; ki.: Gerloff; Syurdtke, Teth, Anna
Vermeld Ulbet Ulbetz Rispens
Vader Ulbet Ockez Rispens
Moeder Bauck Douwedr

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Rispens (de Jonge)


    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I234710.php : accessed August 2, 2021), "Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge) (1460-1532)".