genealogyonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens (1375-????)

Personal data Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens 


Household of Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens

He is married to Jetske (Jetscke) Bonga.

They got married about 1402 at Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland.


Child(ren):

  1. Jel Ockes Rispens  1395-???? 
  2. Aucke Ockes (Aggo Occonis) Thoe Rispens  1428-???? 
  3. Sipcke Ockes (Sipke Siepke) Thoe Rispens  1429-???? 
  4. Ulbeth Ockes (Ulbe Auckes) Thoe Rispens  ± 1430-???? 


Notes about Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens

https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:9SF7-T92

http://www.schripsema.nl/voorouders/a17.htm#i1851

Hij was Grietman van Hennaarderadeel te Oosterend (Fr). Hij leefde omstreeks 1402 op de Sathe Rispens.
Notitie bij de begrafenis: In de kerk.
"... Van Adelen Cronenburg zegt, dat omstreeks 1402 op de Sathe Rispens geleefd moet hebben Ocke thoe Rispens, die gehuwd was met Jetske Bonga, zeker geboortig van de Sathe Bonga, niet ver van Rispens gelegen. De oudst bekende plaats van herkomst van het geslacht Rispens is het dorp Oosterend, midden in Friesland gelegen in de Grietenij Hennaarderadeel, waarvan dit dorp tot 1580 de Hoofdplaats was. Een van de pastoors van de fraaie Kerk was tot in het begin van de 16e eeuw: Aggo Occonis à Rispens, of Aggo Ostrendus, die er ook in de Kerk begraven ligt, onder een blauwe zerk met Inscriptie †1534. Op minstens drie verschillende boerderijen te Oosterend hebben leden van dit geslacht het boerenbedrijf uitgeoefend. De oorspronkelijke boerderij lag op de Greate Wyns, nu Trye Hûsen geheten, ten Oosten van de Wynser dyk, die nog heden ten dage (1961) die naam draagt. Behalve op Greate Wyns vinden we in de 16e eeuw de boerderij Lytse Wyns, waarvan een inventaris beschrijving bewaard gebleven is. De boerderij op Greate Wyns draagt nog de aanduiding: Sate Rispens 1778. De derde Rispens-boerderij lag op Eesquert, tussen Oosterend en Hennaard, dichtbij Adema".

http://www.crugten.nl/bestanden/Rispens%20-%20Stb.pdf

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname Thoe Rispens


    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I234626.php : accessed September 26, 2021), "Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens (1375-????)".