généalogieonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens (1375-????)

Données personnelles Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens 


Famille de Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens

Il est marié avec Jetske (Jetscke) Bonga.

Ils se sont mariés environ 1402 à Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland.


Enfant(s):

  1. Jel Ockes Rispens  1395-???? 
  2. Aucke Ockes (Aggo Occonis) Thoe Rispens  1428-???? 
  3. Sipcke Ockes (Sipke Siepke) Thoe Rispens  1429-???? 
  4. Ulbeth Ockes (Ulbe Auckes) Thoe Rispens  ± 1430-???? 


Notes par Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens

https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:9SF7-T92

http://www.schripsema.nl/voorouders/a17.htm#i1851

Hij was Grietman van Hennaarderadeel te Oosterend (Fr). Hij leefde omstreeks 1402 op de Sathe Rispens.
Notitie bij de begrafenis: In de kerk.
"... Van Adelen Cronenburg zegt, dat omstreeks 1402 op de Sathe Rispens geleefd moet hebben Ocke thoe Rispens, die gehuwd was met Jetske Bonga, zeker geboortig van de Sathe Bonga, niet ver van Rispens gelegen. De oudst bekende plaats van herkomst van het geslacht Rispens is het dorp Oosterend, midden in Friesland gelegen in de Grietenij Hennaarderadeel, waarvan dit dorp tot 1580 de Hoofdplaats was. Een van de pastoors van de fraaie Kerk was tot in het begin van de 16e eeuw: Aggo Occonis à Rispens, of Aggo Ostrendus, die er ook in de Kerk begraven ligt, onder een blauwe zerk met Inscriptie †1534. Op minstens drie verschillende boerderijen te Oosterend hebben leden van dit geslacht het boerenbedrijf uitgeoefend. De oorspronkelijke boerderij lag op de Greate Wyns, nu Trye Hûsen geheten, ten Oosten van de Wynser dyk, die nog heden ten dage (1961) die naam draagt. Behalve op Greate Wyns vinden we in de 16e eeuw de boerderij Lytse Wyns, waarvan een inventaris beschrijving bewaard gebleven is. De boerderij op Greate Wyns draagt nog de aanduiding: Sate Rispens 1778. De derde Rispens-boerderij lag op Eesquert, tussen Oosterend en Hennaard, dichtbij Adema".

http://www.crugten.nl/bestanden/Rispens%20-%20Stb.pdf

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Sur le nom de famille Thoe Rispens


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I234626.php : consultée 26 septembre 2021), "Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens (1375-????)".