genealogieonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens (1375-????)

Persönliche Daten Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens 


Familie von Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens

Er ist verheiratet mit Jetske (Jetscke) Bonga.

Sie haben geheiratet rund 1402 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland.


Kind(er):

  1. Jel Ockes Rispens  1395-???? 
  2. Aucke Ockes (Aggo Occonis) Thoe Rispens  1428-???? 
  3. Sipcke Ockes (Sipke Siepke) Thoe Rispens  1429-???? 
  4. Ulbeth Ockes (Ulbe Auckes) Thoe Rispens  ± 1430-???? 


Notizen bei Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens

https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:9SF7-T92

http://www.schripsema.nl/voorouders/a17.htm#i1851

Hij was Grietman van Hennaarderadeel te Oosterend (Fr). Hij leefde omstreeks 1402 op de Sathe Rispens.
Notitie bij de begrafenis: In de kerk.
"... Van Adelen Cronenburg zegt, dat omstreeks 1402 op de Sathe Rispens geleefd moet hebben Ocke thoe Rispens, die gehuwd was met Jetske Bonga, zeker geboortig van de Sathe Bonga, niet ver van Rispens gelegen. De oudst bekende plaats van herkomst van het geslacht Rispens is het dorp Oosterend, midden in Friesland gelegen in de Grietenij Hennaarderadeel, waarvan dit dorp tot 1580 de Hoofdplaats was. Een van de pastoors van de fraaie Kerk was tot in het begin van de 16e eeuw: Aggo Occonis à Rispens, of Aggo Ostrendus, die er ook in de Kerk begraven ligt, onder een blauwe zerk met Inscriptie †1534. Op minstens drie verschillende boerderijen te Oosterend hebben leden van dit geslacht het boerenbedrijf uitgeoefend. De oorspronkelijke boerderij lag op de Greate Wyns, nu Trye Hûsen geheten, ten Oosten van de Wynser dyk, die nog heden ten dage (1961) die naam draagt. Behalve op Greate Wyns vinden we in de 16e eeuw de boerderij Lytse Wyns, waarvan een inventaris beschrijving bewaard gebleven is. De boerderij op Greate Wyns draagt nog de aanduiding: Sate Rispens 1778. De derde Rispens-boerderij lag op Eesquert, tussen Oosterend en Hennaard, dichtbij Adema".

http://www.crugten.nl/bestanden/Rispens%20-%20Stb.pdf

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Über den Familiennamen Thoe Rispens

  • Zeigen Sie die Informationen an, über die Genealogie Online verfügt über den Nachnamen Thoe Rispens.
  • Überprüfen Sie die Informationen, die Open Archives hat über Thoe Rispens.
  • Überprüfen Sie im Register Wie (onder)zoekt wie?, wer den Familiennamen Thoe Rispens (unter)sucht.

    

Die Veröffentlichung Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I234626.php : abgerufen 22. September 2021), "Ocke Ulbes (Ocko Aucke Ockonis) Thoe Rispens (1375-????)".