genealogieonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge) (1460-1532)

Persönliche Daten Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge) 


Vorfahren (und Nachkommen) von Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)


Familie von Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)

Er ist verheiratet mit Eelck Sjoerdts van Aylva.

Sie haben geheiratet rund 1510 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland.


Kind(er):

  1. Anna Ulbes Rispens  1510-????
  2. Gerlof Ulbes (Gerloff Ulbetz Wlbes) Rispens  ± 1510-1587 
  3. Sjoerdje Ulbesdr (Syurdtke) Thoe Rispens  ± 1530-< 1591 
  4. Gaets Ulbes Rispens  > 1530-????
  5. Syuerdt Ulbes Rispens  1532-???? 


Notizen bei Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)

Schepen en armvoogd te Bolsward.
Plv.grietman Hennaarderadeel.
Zie ook N.L.1989-35 en GJB 1995-148, GJB 1999-203.

http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm
GJB 2013-173 K.P.de Boer:
In 1511 gebruiker en grotendeels eigenaar van een sate Osingahuis te Oosterend (later stem 4).
In 1531 doet hij nog landaankopen.
HEN 36-6 d.d. 1531 en 75v d.d. 2-10-1532: Heer Sibren, pastoor te Pingjum, en Aleff Syurdts (Aylva) te Witmarsum als voogden over de weeskinderen van Ulbet Ulbets staan de weduwe Eelck bij in de zaak tegen Lolle Tzialincxs (GJB 2013-173).
Vermoedelijk was hij plv.grietman van Hennaarderadeel.
Zie ook N.L. 1989-35 en GJB 1995-148, GJB 1999-203.

Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden: Ulbet Ulbetz Rispens; subst.-grietman van Hennaarderadeel, overl. ca. 1532,
tr. Eelck Syurdtsdr van Aylva; ki.: Gerloff; Syurdtke, Teth, Anna
Vermeld Ulbet Ulbetz Rispens
Vader Ulbet Ockez Rispens
Moeder Bauck Douwedr

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Zeitbalken Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge)

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

Über den Familiennamen Rispens (de Jonge)


    

Die Veröffentlichung Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I234710.php : abgerufen 2. August 2021), "Ulbe Ulbesz (Wlbe Ulbet Ulbeth Wlbes) Rispens (de Jonge) (1460-1532)".