genealogyonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Haye Tjaerts Herbranda (1542-1592)

Personal data Haye Tjaerts Herbranda 


Ancestors (and descendant) of Haye Tjaerts Herbranda


Household of Haye Tjaerts Herbranda

(1) He is married to Tryn Romckesdr.

They got married in the year 1580, he was 38 years old.


Child(ren):

  1. Tjets Hayes Herbranda  1581-1645
  2. Ebel Hayes Herbranda  1582-1632
  3. Botte Hayes Herbranda  1583-1625
  4. Maria Hayes van Herbranda  1585-1653 


(2) He is married to Mary Branda.

They got married.


Notes about Haye Tjaerts Herbranda

http://www.binnenbuitenpost.nl/buitenpost/geschiedenis/grietmannenachtkarspelen.html
Herbranda was eerst als provisioneel grietman aangesteld en werd bij de stemopneming van 21 november 1582 opnieuw voorlopig tot grietman verkozen en 26 november daarna aangesteld. Hij komt nog voor in februari 1589, terwijl in juni daarna zijn opvolger als zijn substituut wordt vermeld.

http://www.simonwierstra.nl/HERBRANDA.htm
Grietman van Achtkarspelen 1580/1589.
T5-2801, 2858, 2859 d.d. 1580: als commissaris van de Staten van Friesland en grietman van Achtkarspelen betrokken bij de verkoop van kloostergoederen, afrekening als zodanig van inkomsten en uitgaven en een overeenkomst met de kloosterlingen van het Buweklooster over hun onderhoud.
GO 1580: hij administreert de opkomsten van Achtkarspelen.
HvF 16698-360 d.d. 1581: Haye Herbranda.
HvF 16701-23, 149 d.d. 1584 en 1585: Haye met broer Feycke, zwager Lolcke Hettes, en zuster Catharina als erfgenamen van Mary van Rinia.
HvF 16703-424 d.d. 1589 Haye als grietman van Achtkarspelen.
In de jaren 1589/1592 vermeld als hopman.
T 5.16: op 10-2-1593 wordt een opvolger benoemd omdat hij is overleden.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Haye Tjaerts Herbranda?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Haye Tjaerts Herbranda

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Herbranda


    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I109332.php : accessed September 21, 2021), "Haye Tjaerts Herbranda (1542-1592)".