genealogyonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Feycke Tjaerts Herbranda (± 1545-1619)

Personal data Feycke Tjaerts Herbranda 


Ancestors (and descendant) of Feycke Tjaerts Herbranda


Household of Feycke Tjaerts Herbranda

(1) He is married to Roelofke Hobbesdr Coyten (Koeiters).

They got married about 1590 at Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland.


Child(ren):

  1. Roelof Feyckes Herbranda  1591-1592


(2) He is married to Wypck Tietes (Wick Wiepkje) van Hettinga.

They got married about 1600 at Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland.


Child(ren):

  1. Hylck Feyckesdr Herbranda  1600-> 1675 


Notes about Feycke Tjaerts Herbranda

Ook genaamd Feiike Haaies (wat onjuist is)

http://www.simonwierstra.nl/HERBRANDA.htm
Grietman van Achtkarspelen, genoemd 1592/1593 tot 1616.
Hij woonde op Herbrandastate te Buitenpost.
HvF 16701-23, 149 d.d. 1584 en 1585: Feycke met broer Haye, zwager Lolcke Hettes, en zuster Catharina als erfgenamen van Mary van Rinia.
T5-167 d.d. 14-12-1592: hopman Herbranda.
T7-91 d.d. 1598: brief van Feico Herbranda, grietman, aan de stadhouder.
Pr. boek ACH 79 (1600-1609): hij wordt herhaaldelijk genoemd bij koop en verkoop, veelal ook met zijn vrouw Wypck.
ACH 79 d.d. 12-3-1607: hij is curator over de kinderen van zijn broer.
In 1620 vermeld op de klok van Buitenpost als wijlen grietman van Achtkarspelen (zie Grafschriften Achtkarspelen I-38 en de Vrije Fries XVIII-84).
Zijn vrouw Wypck wordt in 1620 als weduwe vermeld.
Voor zijn testament met Wypck zie EEE I-314 d.d. 1610.

http://www.binnenbuitenpost.nl/buitenpost/geschiedenis/grietmannenachtkarspelen.html
Op de vroegere klok in den kerktoren van Buitenpost, die in 1620 werd gegoten en in 1883 is omgegoten, stonden o.a. deze woorden : „wijlen Feicke van Herbranda".

Simon Wierstra:
Feycke van Herbranda is zoon van Tjaert en niet van Haye. Het klokopschrift is niets op aan te merken, maar de toevoeging door Hessel de Walle in zijn boek is dus fout.
Daar heb ik hem indertijd bij het uitkomen van het boek op gewezen. Het stamboek was de oorzaak en blunderde hier.
Het werd bevestigd door het grondig onderzoek Herbranda door drs. Onno Hellinga in GJB 2010 -279, 286.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Feycke Tjaerts Herbranda?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Feycke Tjaerts Herbranda

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Herbranda


    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I109328.php : accessed September 25, 2021), "Feycke Tjaerts Herbranda (± 1545-1619)".