DTB Batavia 1622-1815

Foto van -Bart-
De publicatie DTB Batavia 1622-1815 is opgesteld door (neem contact op) en bestaat uit 1 personen. Vanwege privacy zijn 1 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op maandag 11 januari 2021.


____________________

DTB Batavia 1622-1815.
____________________
 

De retroacta van de Burgerlijke Stand (ingevoerd 1815) van Batavia - de 'Doop-, Trouw- en Begraafboeken' - bevinden zich in het Arsip Nasional Republik Indonesia te Jakarta. Online is er slechts een inventaris (ook in PDF) beschikbaar, gemaakt 2007 in een samenwerking tussen het Arsip Nasional in Jakarta en het Nationaal Archief in den Haag. Vrijwel alles uit deze archieven is ooit door de LDS verfilmd, maar nog niet alle films zijn tot op heden gedigitaliseerd. En ook de gedigitaliseerde films zijn alleen te raadplegen in een van de Family Centers van de LDS, en niet online vrij raadpleegbaar. Dat maakt deze archieven lastig toegankelijk voor onderzoek. Om de website Familysearch van de LDS te raadplegen is een (gratis) account nodig.

Toch zijn veel gegevens wel online beschikbaar, omdat er óf in het (soms verre) verleden transcripties of bewerkingen gemaakt zijn die online raadpleegbaar zijn, óf omdat een deel van de gegevens die zich naar verwachting in deze retroacta bevinden ooit ook op andere wijze is vastgelegd en gepubliceerd. Daarom kunnen de onderstaande mogelijkheden óf rechtstreeks antwoorden opleveren, óf aanwijzingen opleveren voor verder onderzoek, bijvoorbeeld bij de LDS.


__________________________________

Dopen (en geboorten) Batavia tot 1815.
__________________________________

 

Hier een link naar een pagina uit het oudste doopboek van Batavia (Bron: Neerlandia33 STE JAARGANG, 1929, blz 184). Transcriptie:

Anno 1629

AD 18 septemb 1629. Anna               Ouders Pieter Gillis, Aechtgen Claes.
                                                           Getuijgen 1) Anthonius Gipsen 2) Jan Hendrix 3) Aeltgen Jans 4) Esther Abels 5) Grietgen Cornelis
AD 19 septemb 1629. Hendricktijn.   Ouders Anthonis van Bengalen, Pauwelina van Paliacatte.
                                                           Getuygen 1) Jurriaen Hendricksz Leutenant 2) Court Slupersz? Sergiant
                                                                            3) Dionisia Puijnerer? 4) Anna de huijsvrouw van Claes
AD 23 septemb 1629. Andreas.         Ouders Scipion Cornelis?, Mercia? Rebere
                                                           Getuijgen 1) Anthonis Gipsen [zelfde als 18 sep] 2) Jacob Giselingen
                                                                            3) Sibilla? de Matties 4) Dominga Rebere
AD 23 septemb 1629. Johanna.         Ouders de E. Hr. Generaal Jan Pieterszoon Coen, overleden, en mevrouw Eva Ment.
("Op Dito")                                          Getuigen: E. Hr. Petrus Vlacq, raedt van Indien. E. Hr. Anthonio van Diemen, raedt van Indien.
                                                                            E. Hr. Crijn Jacobsz Raemburch, raedt van Indien. Jffr. Elizabetha Vlacks. Jffr. Maria de Meester.
AD 26 septemb 1629. Julia. (Lucia?) Ouders Anthonis, Anthonia.
                                                           Getuijgen 1) Emmanuelis Fernando 2) Marica


Tijdens de periode van het Engels bestuur onder Raffles op Java worden een jaar lang - van februari 1812 tot februari 1813 - maandelijks lijsten van in 4 verschillende kerken in Batavia gedoopte kinderen gepubliceerd in de "Java Government Gazette". Die 4 kerken zijn:

Hierbij worden niet altijd de ouders genoemd, maar soms ook juist alléén de ouders zonder de naam van het kind. Ik heb 9 afleveringen terug kunnen vinden met al met al een kleine 100 dopen; de dopen uit de 'Maleische Gemeente' worden niet vermeld.

Java Government Gazette, 29-02-1812 ; 04-04-1812 ; 13-06-1812 ; 11-07-1812 ; 22-08-1812 ; 12-09-1812 ; 14-11-1812 ; 19-12-1812 ; 20-02-1813 .

Deze dopen zouden - voor nader onderzoek - terug te vinden moeten zijn in een van de volgens de inventaris van het Arsip Nasional Republik Indonesia te Jakarta aanwezige doopboeken. Hieronder links naar de verfilmingen van de LDS van die doopboeken. Daar zijn wellicht ook aanvullende gegevens te vinden. Let op: de links werken alleen als u én bent ingelogd op familysearch, én op een van de 'Family History Centers' van de LDS uw onderzoek doet:

ANRI Inv. nr.  LDS Filmnummer  Beschrijving LDS

4(?)                1210685 Item 6    Portugees Doopboek 1766-1820 ("Bundel 39") - Datering komt klopt met inv. nr. 4; de ANRI beschrijving geeft 'Hollands'.
                      1210686 Item 1     (vervolg idem)
26                  1210686 Item 4     Portugees Doopboek 1784 maart 7 - 1817 juni 15. Gepagineerd met potlood. ("Bundel 42")
44                  1210687 Item 1     (Hollands) Doopboek 1791 augustus 5 - 1815 juli 30 ("Bundel 44")
46                  ???                        (Gecombineerd) Generaal Doopboek 1794 - 1819 oktober 8; 1815 juli 30 - 1816 april 14 
47                  1210687 Item 3     Generaal Doopboek Portugees en Inlands (Maleis) 1797 juli 7 - 1817 december 21 ("Bundel 46")
49                  1210686 Item 5     Luthers Doopboek 1786 februari 3 - 1828 augustus 10 ("Bundel 43")
50                  1210687 Item 4     Rooms Katholiek Doopboek 1808-1828 Gepagineerd ("Bundel 47")

Hieronder een bewerking (in platte tekst en doorzoekbaar) van de gegevens uit de Java Government Gazette tot 1-regelige 'records', per regel tussen [ ] aangevuld met gegevens uit andere bronnen. Die aanvullingen zijn zeker niet altijd 100% bewezen en zult u zelf op samenhang moeten beoordelen.

Dopen Batavia 1812-1813

Overigens is van ANRI Inventarisnummer 26 hierboven, Portugees doopboek Batavia 1784-1817, tegen betaling een transcriptie ("BRP/17") beschikbaar: Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 17 : Het doopregister van de Portugese Buitenkerk te Batavia 1784-1817, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1999 / 2005. Te bestellen via de IGV.


____________________________

Trouwen Batavia tot 1815.
____________________________
 

Hier een pagina uit het oudste Ondertrouwboek ('Gebodenboek') van Batavia uit 1622. Bron: Oud Batavia. GEDENKBOEK Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding v/h driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. G. KOLFF & Co. - BATAVIA - 1923

De belangrijkste beschikbare bron voor huwelijken is ongetwijfeld de artikelenreeks "Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd", gepubliceerd door Willem Wijnaendts van Resandt (1873-1954) in maandblad "De Nederlandsche Leeuw" in 1904, 1905 en 1906. Het is een bronbewerking van de z.g.n. 'Gebodenboeken' uit het archief van Commissarissen van Huwelijksche- en kleine Gerechtszaken te Batavia, en bevat een deels onderbroken reeks huwelijken van 1718 tot 1807. Deze 14 delige reeks is online beschikbaar:

1904 vanaf kolom 209, 245, 279, 311. 1905 kolom 15, 55, 96, 129, 192, 232, 253, 283. 1906 kolom 19, 55.

Omdat Wijnaendts van Resandt zijn brondocumenten nauwkeurig beschrijft is het vaak mogelijk een 1 op 1 relatie aan te brengen tussen zijn gegevens, en de inventarisnrs. van het Arsip Nasional. De 1e link op de regel is een verwijzing naar het startpunt van het inventarisnr. in de reeks van Wijnaendts van Resandt; de 2e link verwijst naar de filmopname van de LDS daarvan; u dient zoals hierboven op locatie bij de LDS in familysearch ingelogd te zijn:

1718-1729 Gebodenboek       LDS Film 1210689 Item 3 Bundel 57,         ANRI inventarisnummer 86
1737-1738 Gebodenboek       LDS Film 1210689 Item 6 Bundel 58a,       ANRI inventarisnummer 87
1748-1751 Trouwbrieven        LDS Film 1210689 Item 4 Bundel 58,         ANRI inventarisnummer107
1750-1751 Gebodenboek       LDS Film 1210689 Item 7 Bundel 60,         ANRI inventarisnummer 88 ; vervolg op LDS Film 1210690 Item 1.
1752-1754 Gebodenboek       LDS Film 1210690 Item 2 Bundel 61,         ANRI inventarisnummer 89  
1756-1769 Gebodenboek       LDS Film 1210690 Item 3 Bundel 62,         ANRI inventarisnummer 91 
1759-1760 Consentboek        LDS Film ???                                               ANRI inventarisnummer 88 ?
1763-1766 Gebodenboek       LDS Film 1210690 Item 5 Bundel 64,         ANRI inventarisnummer 91,92 ? 
1770-1778 Gebodenboek       LDS Film 1210691 Item 4 Bundel 68,         ANRI Inventarisnummer 93 
1778-1779 Consenten            LDS Film 1210691 Item 4 Bundel 68,         ANRI Inventarisnummer 78
1779          Gebodenboek       LDS Film 1210692 Item 2 Bundel 72,         ANRI Inventarisnummer 94
1780-1785 Klapper                 LDS Film ???                                              Niet in ANRI inventaris.
1785-1786 Gebodenboek       LDS Film 1210692 Item 2 Bundel 72          Niet in ANRI inventaris.
1788-1802 Consentboek        LDS Film 1210694 Item 3 Bundel 88          ANRI Inventarisnummer 96
1793-1802 Gebodenboek       LDS Film 1210696 Item 2 Bundel 95          ANRI Inventarisnummer 97
1802-1807 Trouwboekje         LDS Film ???                                              ANRI Inventarisnummer 103

Omdat de OCR op de website van "De Nederlandsche Leeuw" (zoals bijna overal) niet perfect is, volgt hier een bewerking naar 1-regelige 'platte' tekst, doorzoekbaar en ocr gecorrigeerd. Deze bewerking is hier en daar aangevuld met huwelijksgegevens uit andere bronnen:

Huwelijken Batavia 1718-1807

Een andere belangrijke bron voor het vinden van huwelijken is de publicatie "Some Marriages in Batavia" door Mr. Frederick Henry de Vos (1857-1920) in "The Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon", September 1909, Vol. 2 No. 3, blz. 114 t/m 130. De Vos beschrijft niet welke bron hij heeft gebruikt, maar gezien de datering van de door hem gepubliceerde huwelijken (1622-1651) gaat het vermoedelijk om inventarisnummer 71 van het ANRI: "Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente Batavia. Hollands (1616-1652)". Het LDS filmnummer is 1210688 Item 2 (bundel 52). De Vos heeft slechts een selectie van huwelijken uit deze bron gepubliceerd; voornamelijk de huwelijken van uit Europa afkomstige vrouwen. Deze doorzoekbare bewerking in platte tekst is aangevuld en gecorrigeerd met behulp van andere bronnen zoals "Opgave van eenige huwelijken te Batavia bevestigd 1622-1660" van 'Laboranter', - een pseudoniem van majoor P.A. Leupe - gepubliceerd in "De Navorscher". Jaargang 14, 1864, Pg. 246.

Huwelijken Batavia 1616-1653

Ook de in de verschillende kerken gesloten huwelijken werden van februari 1812 tot februari 1813 gepubliceerd in de "Java Government Gazette". Die lijsten zijn onderverdeeld in 'Gereformeerd', 'Luthersch' en 'R.K.' Bij 'Gereformeerd' gaat het - gezien de achternamen - vermoedelijk om de huwelijken uit zowel de Hollandsche als de Portugeesche gemeente.

Huwelijken Batavia 1812-1813 


____________________________________

Begraven (en overlijden) Batavia tot 1815.
_____________________________________________

 

Een belangrijke bron voor overlijdens te Batavia is de reeks z.g.n. Naamboekjes. Tussen 1725 en 1809 (wellicht al vanaf 1718) zijn ze jaarlijks uitgegeven en bevatten de op dat moment meest actuele namen van VOC functionarissen uit het gehele VOC gebied, inclusief benoemingen, overplaatsingen, repatriëringen en overlijdens. De titel luidt meestal zoiets als: "NAAMBOEK van den Wel-Edelen Heeren der Hoge Indiasche Regering, zoo tot, als buiten, Batavia...", maar varieerde nogal. Een groot deel betreft functionarissen in Batavia. Hier volgt een doorzoekbare bewerking van de overlijdens:

Overlijden VOC functionarissen 1725-1807

Alleen de 'hogere' functionarissen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld bij militairen en zeevarenden alleen de officieren. Ambachtslieden vind je nauwelijks, maar hun voorlieden wel. Vrouwen en personen van Aziatische afkomst zijn sporadisch opgenomen als ze een 'belangrijk' beroep uitoefenden.

Verderop in de boekjes staan vaak ook gegevens over functionarissen in Suriname en in andere kolonien in het gebied van de WIC zoals de Antillen en de westkust van Afrika.

Veel jaargangen zijn gedigitaliseerd en via google books of Delpher te vinden. Een vrij toegankelijk compleet overzicht is bij mijn weten niet eenvoudig vindbaar via google of elders. Er is door diverse leden van de IGV vanaf 2015 ook een poging hiertoe gedaan, maar die gegevens zijn niet meer publiek beschikbaar, alleen voor leden van de IGV. Vandaar het onderstaande overzicht. Als een jaartal geen hotlink heeft heb ik de betreffende jaargang nog niet kunnen vinden.

Te Amsterdam gepubliceerd ( het duurde minstens een half jaar voor de gegevens in Amsterdam waren, en dan moest e.e.a. nog gezet en gedrukt worden)


1725    1735    1745    1755    1765    1775    1785    1795    1805                                Te Batavia gepubliceerd ( actueler t.o.v. het jaartal van publicatie)
1726    1736    1746    1756    1766    1776    1786    1796    1806
1727    1737    1747    1757    1767    1777    1787    1797    1807                                1751    1785    1790    1795    1800    1805
1728    1738    1748    1758    1768    1778    1788    1798    1808                                1766    1786    1791    1796    1801    1806
1729    1739    1749    1759    1769    1779    1789    1799                                            1775    1787    1792    1797    1802    1807
1730    1740    1750    1760    1770    1780    1790    1800                                            1778    1788    1793    1798    1803    1808
1731    1741    1751    1761    1771    1781    1791    1801                                            1783    1789    1794    1799    1804    1809
1732    1742    1752    1762    1772    1782    1792    1802   
1733    1743    1753    1763    1773    1783    1793    1803   
1734    1744    1754    1764    1774    1784    1794    1804   


Uitgevers: Amsterdam, Gerrit Bos (1725-1754) ; Cornelis Wilt (1750-1765)              |  Batavia, Hs. Mulder (1751) ; Harder Reynier (1766) ;
Petrus / Josia Schouten en Reinier Ottens (1766-1796) ; J. van Gulik (1802)           |  Egbert Heemen (1775-1778) ; Pieter van Geemen (1783-1808)


Van februari 1812 tot februari 1813 werden in de "Java Government Gazette" naamlijsten 'der op het Nieuwe Kerkhoff begravene Lyken 'gepubliceerd:

Begraven Batavia 1812-1813


Aanvullende bronnen.

_____________________________

Bevolking Batavia tot 1820.
_____________________________

Hier een pagina uit het oudste Lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Batavia, 1627-1628. Bron: Oud Batavia. GEDENKBOEK Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding v/h driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. G. KOLFF & Co. - BATAVIA - 1923

Lidmaten Batavia 1621-1628 (fragmenten)

Op de website van het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) zijn te vinden de "Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819." Bron: Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, inv. nos 3106-3125

Europeanen op Java en Madoera 1819

(Verdere bronnen onder bewerking)


 

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen
Collecties

Deze publicatie is onderdeel van de volgende collectie(s):

Logo Genealogie Online collectie Nederlandse VOC en WICNederlandse VOC en WIC
Stambomen met personen die een rol hebben gehad bij de Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC).
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!